Valoakatemia-koulutus käynnistyy

Suomen Valoteknillinen Seura ja Metropolia Ammattikorkeakoulu käynnistävät yhteistyössä uusimuotoisen valaistuskoulutuksen vuonna 2013 viikoilla 3-10. Valoakatemia-nimellä alkava koulutus sisältää koulutusjaksot:

1. Sisävalaistus
2. Ulkovalaistus
3. Valaistuksen mittaaminen ja arviointi
4. Erikoistyö
5. Tentit ja seminaarit sisä- ja ulkovalaistuksesta

Kussakin koulutusjaksossa luennoitsijoina on lukuisa joukko parhaita asiantuntijoita Suomen Valoteknillisen Seuran jäsenistöstä sekä muualta.

Kurssiohjelma, hinnat ja tarkemmat tiedot (pdf)

Ilmoittautumiset verkko-osoitteessa
https://www.lyyti.fi/ilmoittaudu/Valoakatemia2013_4272

Kohdevalaistuksen Ecodesign-asetukset julkistettu EU:n virallisessa lehdessä 14.12.2012

EU:n virallisessa lehdessä 14.12.2012 on julkaistu Ecodesign-asetukset kohdevalaistukselle.

Verkosta säädökset löytyvät englanniksi:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:342:0001:0022:EN:PDF

Säädökset suomeksi:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:342:0001:0022:FI:PDF

1.9.2013 alkaen asteittain kaikissa EU-maissa sellaisenaan voimaan astuvat säädökset sisältävät mm:

  • Kohdelamppujen energiatehokkuus- ja toiminnalliset vaatimukset
  • Ympärisäteilevien ja suunnattujen ledilamppujen toimintavaatimukset
  • Lamppujen liitäntälaitteiden energiatehokkuusvaatimukset

Lisäksi säädökset sisältävät vaatimuksia tuotteista esitettävistä tiedoista, esimerkiksi

Vaatimukset ns. LED-valoputkien tuotetiedoille:

”3.2 Tuotetietoja koskevat lisävaatimukset ledilampuille, joilla korvataan ilman sisäistä virranrajoitinta valmistettuja loistelamppuja

Tämän liitteen 3.1 kohdan tai asetuksen (EY) N:o 244/2009 liitteessä II olevan 3.1 kohdan mukaisten tuotetietovaatimusten lisäksi sellaisten ledilamppujen valmistajien, joilla korvataan ilman sisäistä virranrajoitinta valmistettuja loistelamppuja, on vaiheesta 1 alkaen julkaistava vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja muilla tarkoituksenmukaisiksi katsomillaan tavoilla varoitus, jonka mukaan kaikkien tällaisia lamppuja käyttävien valaisinjärjestelmien yleinen energiatehokkuus ja valonjako riippuu järjestelmän suunnittelusta.

Väitteitä, joiden mukaan ledilamppu korvaa tietyn tehoisen ilman sisäistä virranrajoitinta valmistetun loistelampun, voidaan esittää ainoastaan, jos
– valovoima ei missään suunnassa putken akselin ympärillä poikkea keskimääräisestä valovoimasta putken ympärillä enempää kuin 25 prosenttia, ja
– ledilampun valovirta ei ole alhaisempi kuin väitetyn wattiluvun loistelampun valovirta. Loistelampun valovirta saadaan kertomalla väitetty wattiluku loistelamppua vastaavalla vähimmäistehokkuuden mitoitusarvolla, joka on annettu komission asetuksessa (EY) N:o 245/2009 (1), ja
– ledilampun wattiluku ei ole suurempi kun sen loistelampun wattiluku, joka sillä väitetään korvattavan.

Teknisessä dokumentaatiossa on annettava tietoja tällaisten väitteiden tueksi.”

Arvioita säädösten vaikutuksista (mm. mitkä nykyisistä kohdelampuista poistuvat ja milloin) on esitetty ELC/CELMA-aineistossa ”Expected impacts on light sources of the new draft EU EcoDesign and Energy Labelling Regulations for lighting products”.

LightingEurope ELC:n ja CELMAn tilalle

Uusi LightingEurope-järjestö tulee jatkossa korvaamaan aiemmat eurooppalaiset lamppu- ja valaisinvalmistajien järjestöt ELC ja CELMA.

”LightingEurope will replace in future both, the European Lamp Companies Federation (ELC) and the Federation of National Manufacturers Associations for Luminaires and Electrotechnical Components for Luminaires in the European Union (CELMA).”

Tiedote 5.12.2012

www.lightingeurope.org

SVS-kurssi Valaistustekniikan perusteet

Aika: Torstai 13.12.2012 klo 9.00 – 13.00
Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Albertinkatu 40-42, Helsinki. Auditorio B325.

Kurssilla käydään tiivistetysti läpi valaistustekniikan keskeisimmät perusasiat.

Kurssin luennoitsijoina ovat
Tapio Kallasjoki, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Marko Martikainen, Osram Oy
Markku Varsila, KT Interior Oy

Lisätietoja

Ilmoittautumiset

SVS-KURSSI LED-VALAISTUS: SOVELLUKSET JA TUOTTEET

Aika: Tiistai 11.12.2012 klo 12.00 – 16.35
Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Auditorio B325, Albertinkatu 40-42, Helsinki

Ledivalaistus yleistyy vauhdilla, ja uusia ledituotteita tulee markkinoille kiihtyvällä tahdilla. Käynnissä oleva teknologinen murros ja lediteknologian jatkuva kehitys herättävät monia kysymyksiä.

Päivitä tietosi ledivalaistuksesta tiiviissä puolen päivän paketissa!
– 23 esitystä
– minimessuilla 16 yritystä tuotteineen
– iso osallistujajoukko verkottumiseen (katso jo ilmoittautuneiden yritykset)

Lisätietoja ja tarkka ohjelma

Ilmoittautumiset verkko-osoitteesta
https://www.lyyti.fi/ilmoittaudu/Ledikurssi_3552

Helsinki valossa -iltapäiväseminaari pääkaupungin valaistuksen suunnasta perjantaina 30.11.2012

Aika: pe 30.11.2012 klo 13.30 – 16.30 (seminaari), klo 17.30 Valon piilopuutarhojen valot sytytetään
Paikka: Kaupungintalon auditorio, Katariinankatu 4, Helsinki

Seminaari valottaa Helsingin julkisen ulkovalaistuksen tavoitteita ja lähiaikojen suunnitelmia. Valon piilopuutarhojen valosuunnittelijat esittelevät valaistujen pihojen projektit. Virka Galleriassa 13.1.2013 saakka esillä oleva rinnakkaisnäyttely Unelmia Helsingissä esittäytyy.

Valon piilopuutarhat/ De hemliga ljusgårdarna/ The Hidden Gardens of Light
Elämyksellinen valaistustapahtuma 30.11.-9.12.2012 välisenä aikana klo 16-19 Torikorttelin sisäpihoilla kaupunkitiloissa, jotka arkipäivisin pysyttelevät piilossa.

Seminaarin ohjelma

Seminaarin aineisto

Ilmoittautumiset Helsinki valossa -seminaariin

Valon piilopuutarhat -esite

Valon piilopuutarhat -juliste

Aalto-yliopiston ja Siemensin raportti – Energiatehokas valaistus keskeisessä roolissa

Aalto-yliopiston ja Siemensin tutkimusprojektissa Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri – Helsinki – Näkymä vuoteen 2030 on selvitetty Helsingin kaupungin ympäristövaikutuksia sekä niitä keinoja, joilla ympäristövaikutuksia voidaan vähentää erityisesti teknologioiden avulla. Tutkimuksen tarkoituksena on tukea Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun tavoitetta hiilidioksidipäästöjen merkittävästä vähentämisestä. Tutkimuksen tiedot ovat hyödynnettävissä pääkaupunkiseudun päätöksenteossa. Tutkimustyö teetettiin Aalto-yliopistolla. Aalto-yliopistosta projektiin osallistui kaksi professoria ja kaksi opiskelijaa. Projektin päätteeksi valmistui kaksi diplomityötä.

Energiatehokas valaistus on raportin tulosten mukaan keskeisessä roolissa Helsingin hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Raportissa todetaan mm: ”Lyhyen aikavälin keinojen vaikutukset, toteutuksen monimutkaisuus ja investointikustannukset vaihtelevat keinoittain. Esimerkiksi kahdesta Helsingin Energian suunnittelemasta merituulivoimalasta saatavalla tuulivoimalla, ruuhkamaksuilla ja rakennusten energiatehokkaalla valaistuksella on suurin hiilidioksidipäästöjen vähennyspotentiaali. Suurempien investointikustannusten ja säännösten takia tuulivoima- ja ruuhkamaksuprojektien toteutus on kuitenkin monimutkaisempaa valaistukseen verrattuna.”

Lopullinen tutkimusraportti on julkaistu 19.11.2012 verkossa osoitteessa
http://www.siemens.fi/pool/cc/brochures/helsinki_study_2012_web.pdf

Suomen Valoteknillisen Seuran 65-vuotisjuhlat

Aika: Perjantai 30.11.2012 klo 18-22
Paikka: Palmia, Kaupungintalon ravintola, Sofiankatu 1, Helsinki
Hinta: 40 € / osallistuja (hinta sisältää arvonlisäveron ja se laskutetaan jälkikäteen)
Kutsutut: Tilaisuus on tarkoitettu Suomen Valoteknillisen Seuran henkilö- ja opiskelijajäsenille sekä seuran yritys- ja yhteisöjäsenten edustajille seuralaisineen (avec). Myös muut seuran toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

Ohjelma (klo 18-22)
Tervetulopuhe ja alkumalja
Buffet-illallinen
”Valon aikamatka” -esitys
Musiikista vastaa Girl Talk Jazz Band

Tarjous seuran yritysjäsenille: Kootkaa juhliin ryhmä yrityksestänne, asiakkaistanne ja yhteistyökumppaneistanne. Varaamme kymmenelle nopeimmalle yritykselle oman pöydän yrityksen logolla varustettuna!

Kutsu (pdf)
Ilmoittautumiset