Seuran rekisterit

Henkilöjäsenrekisteri – Seuran henkilöjäsenten tiedot

 • Nimi
 • Sähköposti
 • Syntymävuosi
 • Yritys (ei pakollinen)
 • Osoite (VALO-lehden jakeluosoite)
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka

Opiskelijajäseneltä lisäksi (ei tallenneta hekilöjäsenrekisteriin)

 • Oppilaitos
 • Vuosikurssi
 • Opiskelijanumero

Lisäksi

 • Jäsenhakemuksen päivämäärä
 • Kuuluminen seuran toimintaryhmiin
 • Syntymävuosi ja jäsenhakemuksen päivämäärä tarvitaan seuran sääntöjen mukaisen vapaajäsenyyden ehtojen täyttymiseen

Kollektiivijäsenrekisteri – Seuran sääntöjen mukaisten kollektiivisten a- ja b-jäsenten rekisteri (yritykset ja yhteisöt)

 • Sisältää kyseisten jäsenten palveluksessa olevien henkilöiden sähköpostiosoitteita

VALO-lehden jakelurekisteri

 • Seuran henkilöjäsenten osoitteet seuran henkilöjäsenrekisteristä
 • Seuran yhteistyökumppanien toimittamat jakeluosoitteet

Osoitteellinen jakelu

Suomen Valoteknillisen Seuran henkilö- ja yritysjäsenet, Suomen Arkkitehtiliitto SAFAn ja Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIAn jäsenet (yksityiset sekä arkkitehtitoimistojen, valtion, kaupunkien, kuntien ym. palveluksessa olevat arkkitehdit ja rakennusarkkitehdit), Sisustusarkkitehdit SIO:n jäsenet, sähkösuunnittelijat, Sähköenergialiitto Senerin jäsensähkölaitokset, Liikennevirasto ja ELY-keskukset, maisema- ja puutarhasuunnittelijat, oppilaitokset.

Lehteä painavan Grano Oy:n kanssa on sopimus ”Grano-yhtiöt palvelusopimusten tietosuojaliite 23.5.2018”

Seuran järjestämien tapahtumien (kurssit, tapahtumat) ilmoittautumisrekisterit (Lyyti-järjestelmä)

Yleensä sisältäen tiedot

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköposti
 • Yritys/Organisaatio
 • Matkapuhelinnumero
 • Laskutusosoite (tarvittaessa)
 • Yritys/Organisaatio
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Verkkolaskutusosoite (tarvittaessa)
 • Ruoka-aineallergiat (tarvittaessa)
 • Terveiset järjestäjälle

Tietosuoja Lyytissä
https://help.lyyti.com/hc/fi/articles/115004322053-Tietosuoja-Lyytiss%C3%A4

Seuran markkinointirekisteri

 • Sähköpostiosoitteita henkilöille, jotka eivät ole seuran jäseniä, mutta jotka toimivat työssään valaistuksen parissa
 • Rekisteri on kertynyt seuran toiminnan aikana

Tietojen säilytystapa

Seuran tietokoneessa Excel-taulukoina. Varmuuskopiot pidetään ulkoisella kovalevyllä.
Lyyti-ilmoittautumisjärjestelmän tiedot seuran tietokoneessa Excel-taulukoina sekä Lyyti Oy;n verkkopalvelussa.

Tietojen käsittely seuran lukuun

Seuran toimitusjohtaja on ainoa tietojen käsittelijä. Ei seuran ulkopuolisia tietojen käsittelijöitä.

Tietojen päivitys

Rekistereihin voi pyytää muutoksia yhteydenotoilla (sähköposti, puhelin) tai ilmoittamalla verkossa. VALO-lehden jakeluosoitteiden tiedot seuran yhteistyökumppanien toimittamien jakeluosoitteiden osalta päivitetään kyseisten tahojen toimesta.

Käsittelyn ulkoistaminen

Ei ulkoistettuja käsittelyjä. Lyyti-ilmoittautumispalvelun tarjoaa Lyyti Oy.

Tietojen luovuttaminen

Tietoja ei luovuteta seuran ulkopuolelle.

Tietojen käyttö

Rekisterien tietoja käytetään seuran toiminnan tarpeisiin

 • Seuran jäsenmaksulaskut (sähköpostein, jos sähköpostiosoite on tiedossa)
 • Seuran sähköiset uutiskirjeet (jokaisessa uutiskirjeessä mahdollisuus peruuttaa uutiskirje)
 • Seuran järjestämien tapahtumien ja kurssien järjestäminen ja laskutus

Tietojen lainmukaisuuden perusteet

Henkilötietojen käsittely on lainmukaista, koska

 • Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (yhdistyslaki, seuran henkilöjäsenrekisteri)
 • Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä (Lyyti-ilmoittautumistiedot seuran järjestämiin tapahtumiin tai kursseihin, VALO-lehden osoitteellinen jakelu)

Tietojen säilytys ja poisto

Henkilöjäsenrekisterin henkilötiedot poistetaan, kun henkilön jäsenyys lakkaa. Muista rekistereistä tiedot poistetaan henkilön sitä pyytäessä.