Aalto-yliopiston ja Siemensin raportti – Energiatehokas valaistus keskeisessä roolissa

Aalto-yliopiston ja Siemensin tutkimusprojektissa Kestävän kehityksen urbaani infrastruktuuri – Helsinki – Näkymä vuoteen 2030 on selvitetty Helsingin kaupungin ympäristövaikutuksia sekä niitä keinoja, joilla ympäristövaikutuksia voidaan vähentää erityisesti teknologioiden avulla. Tutkimuksen tarkoituksena on tukea Helsingin ja koko pääkaupunkiseudun tavoitetta hiilidioksidipäästöjen merkittävästä vähentämisestä. Tutkimuksen tiedot ovat hyödynnettävissä pääkaupunkiseudun päätöksenteossa. Tutkimustyö teetettiin Aalto-yliopistolla. Aalto-yliopistosta projektiin osallistui kaksi professoria ja kaksi opiskelijaa. Projektin päätteeksi valmistui kaksi diplomityötä.

Energiatehokas valaistus on raportin tulosten mukaan keskeisessä roolissa Helsingin hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Raportissa todetaan mm: ”Lyhyen aikavälin keinojen vaikutukset, toteutuksen monimutkaisuus ja investointikustannukset vaihtelevat keinoittain. Esimerkiksi kahdesta Helsingin Energian suunnittelemasta merituulivoimalasta saatavalla tuulivoimalla, ruuhkamaksuilla ja rakennusten energiatehokkaalla valaistuksella on suurin hiilidioksidipäästöjen vähennyspotentiaali. Suurempien investointikustannusten ja säännösten takia tuulivoima- ja ruuhkamaksuprojektien toteutus on kuitenkin monimutkaisempaa valaistukseen verrattuna.”

Lopullinen tutkimusraportti on julkaistu 19.11.2012 verkossa osoitteessa
http://www.siemens.fi/pool/cc/brochures/helsinki_study_2012_web.pdf