CIE:n julkaisu CIE 249:2022 Visual Aspects of Time-Modulated Lighting Systems ilmaiseksi seuran jäsenille

Suomen Valoteknillinen Seura toimii kansainvälisen valaistuskomission CIE:n kansallisena komiteana edustaen Suomea järjestössä. CIE haluaa tukea kansallisia komiteoita tarjoamalla vuosittain rajatun ajan järjestön jäsenistölle ilmaiseksi CIE:n jäsenäänestyksessä valitun CIE-julkaisun. Vuonna 2024 kyseinen julkaisu on CIE 249:2022 Visual Aspects of Time-Modulated Lighting Systems.

Full Description

The fast rate at which solid-state light sources can change their luminous output is one of the main drivers behind the revolution in the lighting industry and applications of lighting. The fast rate of the intensity change means that a modulation of the luminous output, both intended and unintended, is directly linked to the modulation of the driving current. In turn, the light modulation can give rise to distortions in the perception of the environment.

(Nopea nopeus, jolla puolijohdevalonlähteet voivat muuttaa valotehoaan, on yksi tärkeimmistä valaistusteollisuuden ja valaistuksen sovellusten vallankumouksen taustatekijöistä. Voimakkuuden nopea muutos tarkoittaa, että valotehon modulaatio, sekä tarkoitettu että tahaton, liittyy suoraan käyttövirran modulaatioon. Valon modulaatio puolestaan ​​voi aiheuttaa vääristymiä ympäristön havainnointiin.)

Suomen Valoteknillisen Seuran jäsenet (henkilö- ja opiskelijajäsenet sekä yritys– ja yhteisöjäsenten palveluksessa olevat) saavat julkaisun pyytämällä sitä sähköpostitse osoitteesta heikki.harkonen(at)valosto.com.

Muut kuin seuran jäsenet CIE Webshop
Priced From:
€135 Secure PDF
€135 Printed Edition
€176 Printed Edition + PDF