CIE:n julkaisu ilmaiseksi seuran jäsenille

Suomen Valoteknillinen Seura toimii kansainvälisen valaistuskomission CIE:n kansallisena komiteana edustaen Suomea järjestössä. CIE haluaa tukea kansallisia komiteoita tarjoamalla vuosittain rajatun ajan järjestön jäsenistölle ilmaiseksi CIE:n jäsenäänestyksessä valitun CIE-julkaisun. Vuonna 2023 kyseinen julkaisu on CIE 243:2021 Discomfort Glare in Road Lighting and Vehicle Lighting.

Julkaisun aiheena on kiusahäikäisy tievalaistuksessa. Se tarjoaa yleiskatsauksen tutkimusmenetelmistä, matemaattisista malleista ja muuttujista, joiden katsotaan vaikuttavan kiusahäikäisyyn. Raportissa kuvataan haasteita, jotka liittyvät kiusahäikäisyn arviointiin ja mittaamiseen.

Yksi raportin tavoitteista on rohkaista kiusahäikäisyn lisätutkimusta käyttämällä raportissa esitettyjen ehdotusten suosittelemia menetelmiä. Tällainen tutkimus tuottaa lisää luotettavaa tietoa, mikä mahdollistaa oikeellisemman mallin kehittämisen. Raportti on tarkoitus päivittää aikanaan näillä lisätiedoilla ja uudella kiusahäikäisyn mallilla.

Julkaisu on kirjoitettu englanniksi, ja siinä on lyhyt tiivistelmä ranskaksi ja saksaksi. Se koostuu 40 sivusta, joissa on 7 kuvaa ja 2 taulukkoa.

Suomen Valoteknillisen Seuran jäsenet (henkilö- ja opiskelijajäsenet sekä yritys– ja yhteisöjäsenten palveluksessa olevat) saavat julkaisun pyytämällä sitä sähköpostitse osoitteesta heikki.harkonen(at)valosto.com. Julkaisu on saatavissa 16.3.2024 asti.

Muut kuin seuran jäsenet: CIE Webshop
€120 Secure PDF
€120 Printed Edition
€162 Printed Edition + PDF