Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa, Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut ohjeet Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa. Julkaisun kohdassa ”4.3 Valaistus” annetaan ohjeita valaistuksen osalta.

”Julkisissa hankinnoissa tehtävillä valinnoilla on merkittävä vaikutus tuotteiden ja palveluiden aiheuttamaan elinkaaren aikaiseen energiankulutukseen ja siten energiakustannuksiin ja päästöihin. Julkisella sektorilla on merkittävä ostovoima, joka pystyy vaikuttamaan markkinoilla olevaan tarjontaan kysyntää suuntaamalla. Hankintalaki kannustaa ottamaan ympäristöasiat huomioon, joten energiatehokkuus sopii hyvin hankintakriteeriksi hinnan ja muiden perusteiden rinnalle. Näissä työ- ja elinkeinoministeriön ohjeissa on esitetty niitä keskeisiä tuoteryhmiä, joiden osalta julkisten hankintayksiköiden on pyrittävä ottamaan energiatehokkuus huomioon. Ohjeet tulisi sisällyttää osaksi oman organisaation hankintastrategiaa tai -ohjeita. Myös yhteishankintayksiköitä tulisi ohjeistaa niiden käyttöön. Ohje on ensisijaisesti tarkoitettu valtion ja kuntien hankintayksiköille, mutta sen käyttö on suositeltavaa myös yksityisellä sektorilla.”

Energiatehokkuus julkisissa hankinnoissa, Työ- ja elinkeinoministeriön ohjeet, kesäkuu 2011 (pdf)