ESG-valaistus (Environmental – Social – Governance)

ESG on lyhenne englannin kielen sanoista Environmental, Social ja Governance. Sen avulla voidaan tarkastella sitä, miten yritykset huomioivat liiketoiminnassaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallintotavan.

Teknologiateollisuuden Valaisinvalmistajien toimialaryhmä on julkaissut ESG-valaistuksesta kolmiosaisen sarjan.

Environmental (ympäristö): https://teknologiateollisuus.fi/fi/esg-valaistus-ymparisto

Social (ihmiset): https://teknologiateollisuus.fi/fi/esg-valaistus-ihmiset

Governance (organisaatiot): https://teknologiateollisuus.fi/fi/esg-valaistus-organisaatiot