IEA 4E SSL Annex: Uudet vaatimukset ledivalaisimien ja -lamppujen laadulle ja suorituskyvylle

IEA 4E SSL Annex -hanke on julkaissut uudet, päivitetyt vaatimukset ledituotteiden laadulle ja suorituskyvylle 11 eri tuoteryhmässä. Hankkeeseen osallistuvien maiden asiantuntijat ovat laatineet aineistot, joilla pyritään yhtenäistämään ledituotteille asetettavia vaatimuksia maailmanlaajuisesti. Tuotevaatimuksissa on kolme tasoa:

Taso 1: Pienin hyväksyttävä suoritustaso
Taso 2: Laatu- ja sertifiointiohjelmien edellyttämä suoritustaso
Taso 3: Nykyinen korkein kaupallisesti saatavilla oleva suorituskykytaso

Laatu- ja suorituskykyvaatimusten aineisto:
https://www.iea-4e.org/ssl/our-work/product-performance/

Valaistuksen osuus maailman sähkönkulutuksesta on noin 15 prosenttia. Leditekniikan arvioidaan mahdollistavan maailmanlaajuisen valaistuksen sähkönkulutuksen vähentämisen tästä 30 prosenttia. Laatu- ja suorituskykyvaatimukset ovat osa OECD-maiden energiajärjestö IEA:n suosittelemaa kokonaisuutta, jossa kehotetaan hallituksia ympäri maailmaa varmistamaan, että 100 % valaistusmyynnistä on led-valaistusta vuoteen 2025 mennessä.

Targeting 100% LED lighting sales by 2025