IEECB’14 -konferenssi – Call for papers deadline 18.10.2013

IEECB’14 -konferenssi pidetään 2.-3.4.2014 Frankfurtissa Light+Building -messujen yhteydessä. Messut ovat Frankfurtissa 30.3.-4.4.2014. Light+Building –messuilla yhdistyvät rakennuksen eri sektorit – rakennussuunnittelu, valaistus- ja sähkösuunnittelu sekä koti- ja rakennusautomaatio.

IEECB’14 -konferenssin tarkoituksena on koota yhteen alan toimijat, mukaan lukien julkisen sektorin rakennusten rahoittajat ja omistajat, energiatehokkuusasiantuntijat, rakennusteknologian tutkijat, laitteiden valmistajat, palveluntarjoajat ja viranomaiset vaihtamaan tietoja, oppimaan toisiltaan ja verkottumaan.

Aiheiden kirjo kattaa mm. älykkäät ja vähän energiaa kuluttavat rakennukset, lähes nollaenergiarakennukset, laitteistot ja systeemit (valaistus, LVI, erilliset laitteet, ICT ja toimistolaitteet, BEMS – building energy management systems, integroitu sähköntuotanto, uusiutuvat energiat jne.) sekä energiatehokkuusohjelmat.

Konferenssin verkkosivut

Call for papers, deadline 18.10.2013 (pdf)