Kansainvälinen valon vuosi 2015 – International Year of Light 2015

Joulukuussa 2013 YK:n yleiskokous julisti vuoden 2015 kansainväliseksi valon vuodeksi (International Year of Light and Light-Based Technologies, IYL 2015). Aloitteen takana on iso joukko tieteellisiä järjestöjä, jotka yhdessä UNESCOn kanssa yhdistävät laajasti valo- ja valaistusmaailman toimijoita.

Teemavuoden tavoitteena on korostaa ja nostaa esiin valon ja valaistuksen sekä niihin liittyvien teknologioiden merkitystä kestävän kehityksen kannalta sekä ratkaisujen tarjoajana energian, koulutuksen, maanviljelyn ja terveydenhuollon globaaleissa haasteissa.

Teemavuonna tuodaan esiin, että valo ja sen teknologiat ovat monin eri tavoin mukana lähes kaikessa nyky-yhteiskunnan toiminnassa ja ihmisten päivittäisessä elämässä. Kirjo on laaja kattaen valon käytön ja soveltamisen mm. tieteessä ja taiteessa, elektroniikassa, tietoliikenteessä, terveydenhoidossa, teollisuuden prosesseissa, turvatekniikoissa, viihteessä sekä energian tuotannossa unohtamatta valon käyttöä rakennetussa ympäristössä.

Lisätietoja:
Verkkosivut www.light2015.org
Fact Sheet: International Year of Light 2015 (pdf)
Prospectus: An International Year of Light and Light-based Technologies 2015 (pdf)