Kohdevalaistuksen Ecodesign-asetukset julkistettu EU:n virallisessa lehdessä 14.12.2012

EU:n virallisessa lehdessä 14.12.2012 on julkaistu Ecodesign-asetukset kohdevalaistukselle.

Verkosta säädökset löytyvät englanniksi:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:342:0001:0022:EN:PDF

Säädökset suomeksi:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:342:0001:0022:FI:PDF

1.9.2013 alkaen asteittain kaikissa EU-maissa sellaisenaan voimaan astuvat säädökset sisältävät mm:

  • Kohdelamppujen energiatehokkuus- ja toiminnalliset vaatimukset
  • Ympärisäteilevien ja suunnattujen ledilamppujen toimintavaatimukset
  • Lamppujen liitäntälaitteiden energiatehokkuusvaatimukset

Lisäksi säädökset sisältävät vaatimuksia tuotteista esitettävistä tiedoista, esimerkiksi

Vaatimukset ns. LED-valoputkien tuotetiedoille:

”3.2 Tuotetietoja koskevat lisävaatimukset ledilampuille, joilla korvataan ilman sisäistä virranrajoitinta valmistettuja loistelamppuja

Tämän liitteen 3.1 kohdan tai asetuksen (EY) N:o 244/2009 liitteessä II olevan 3.1 kohdan mukaisten tuotetietovaatimusten lisäksi sellaisten ledilamppujen valmistajien, joilla korvataan ilman sisäistä virranrajoitinta valmistettuja loistelamppuja, on vaiheesta 1 alkaen julkaistava vapaasti käytettävissä olevilla internetsivustoilla ja muilla tarkoituksenmukaisiksi katsomillaan tavoilla varoitus, jonka mukaan kaikkien tällaisia lamppuja käyttävien valaisinjärjestelmien yleinen energiatehokkuus ja valonjako riippuu järjestelmän suunnittelusta.

Väitteitä, joiden mukaan ledilamppu korvaa tietyn tehoisen ilman sisäistä virranrajoitinta valmistetun loistelampun, voidaan esittää ainoastaan, jos
– valovoima ei missään suunnassa putken akselin ympärillä poikkea keskimääräisestä valovoimasta putken ympärillä enempää kuin 25 prosenttia, ja
– ledilampun valovirta ei ole alhaisempi kuin väitetyn wattiluvun loistelampun valovirta. Loistelampun valovirta saadaan kertomalla väitetty wattiluku loistelamppua vastaavalla vähimmäistehokkuuden mitoitusarvolla, joka on annettu komission asetuksessa (EY) N:o 245/2009 (1), ja
– ledilampun wattiluku ei ole suurempi kun sen loistelampun wattiluku, joka sillä väitetään korvattavan.

Teknisessä dokumentaatiossa on annettava tietoja tällaisten väitteiden tueksi.”

Arvioita säädösten vaikutuksista (mm. mitkä nykyisistä kohdelampuista poistuvat ja milloin) on esitetty ELC/CELMA-aineistossa ”Expected impacts on light sources of the new draft EU EcoDesign and Energy Labelling Regulations for lighting products”.