Kruunuvuorenrannan valot – kansainvälinen ilmoittautumiskutsukilpailu uuden kaupunginosan valaistuksesta

Helsinkiin rakennetaan uusi merellinen kaupunginosa entisen öljysataman alueelle Kruunuvuorenrantaan seuraavien 15 vuoden aikana. Kruunuvuorenranta on näkyvyydeltään poikkeuksellinen. Se sijoittuu kantakaupungista katsoen avoimen merenselän toiselle puolelle. Lähes kaikkialta kantakaupungin itäisiltä ranta-alueilta on suora näköyhteys kallioisen saaren länsirannalle rakentuvaan uuteen Kruunuvuorenrantaan.

Helsingin kaupunki järjestää ”Kruunuvuorenrannan valot” -kilpailun, jonka tarkoituksena on on luoda Kruunuvuorenrannan visuaalisesti, ekologisesti ja teknisesti kestävä taiteellisesti painottuvan valaistuksen suunnitelma. Kilpailun tarkoituksena on luoda Kruunuvuorenrannan taiteellisesti painottuvat valaistusratkaisut, joiden pohjalta osa-alueittaiset toteutussuunnitelmat voidaan laatia. Kilpailu on hankintalain mukainen rajoitettu kilpailu.

Kilpailu on osa Helsingin World Design Capital vuoden 2012 ohjelmaa, jolla pyritään edistämään kaupungin kehitystä designin keinoin.

Tiedote 21.11.2011 (pdf)

Press release 10/2011 (pdf)

Flyer (pdf)

Hankkeen verkkosivut