Loisteputkia korvaavat LED-valoputket todettu vaarallisiksi

Loisteputkia korvaavissa LED-valoputkissa on todettu erittäin vakava puute, joka vaarantaa lampun vaihtajan turvallisuuden. LED-valoputkea vaihdettaessa on mahdollista saada sähköisku putken toisesta päästä toisen pään ollessa kiinni lampunpitimessä.

Turvatekniikan keskus Tukes on testauttanut markkinoilta hankkimiaan LED-valoputkia akkreditoiduissa testauslaboratorioissa. Tähän mennessä saatujen tutkimustulosten perusteella kaikki testatut LED-valoputket ovat olleet vaatimusten vastaisia, koska niistä aiheutuu sähköiskun vaara lampun vaihdon yhteydessä. Kaikki Tukesin testauttamat LED-valoputket ovat rakenteeltaan sellaisia, että ne voidaan asentaa standardinmukaisesti mitoitettujen loisteputkien tilalle tavallisiin loistelamppuvalaisimiin.

Tukesin tiedote 20.4.2010