LUCI-verkoston julistus kaupunkivalaistuksen tulevaisuudesta julkistettu

Kaupunkivalaistuksen tulevaisuuden suuntaviivoja määrittelevä dokumentti julkistetaan kansainvälisen valon päivän kunniaksi.

Kansainvälistä valon päivää vietetään 16.5.2023. Teemapäivän kunniaksi LUCI (Lighting Urban Community International) – kansainvälinen kaupunkivalaistuksen verkosto – julkaisee LUCI Declaration for the Future of Urban Lighting -julistuksen, jonka verkoston jäsenet hyväksyivät maaliskuussa Jyväskylässä. Julistuksessa määritellään yhteiset suuntaviivat kaupunkivalaistuksen tulevaisuudesta.

Julistuksessa korostetaan valaistuksen laadun merkitystä määrän sijaan, ja LUCIn jäsenkaupungit sitoutuvat edistämään oma-aloitteisesti seuraavia kaupunkivalaistuksen tavoitteita:

1. pyritään nollaamaan valaistuksen kasvihuonepäästöt
2. minimoidaan valosaaste kaikkien elävien olentojen kannalta
3. tuetaan terveyttä ja hyvinvointia
4. edistetään valaistusta julkisen ja yksityisen sektorin vuoropuhelun avulla
5. hyödynnetään yhteisöjen sitoutumisen täyttä potentiaalia
6. hyödynnetään valotaiteen uudistavaa voimaa
7. luodaan yhteisvaikutuksia myös valaistuksen ulkopuolella.

Lisätietoja: https://www.luciassociation.org/luci-declaration-for-the-future-of-urban-lighting
Lataa tästä (pdf): LUCI Declaration for the future of urban lighting