Mainoksissa ilmoitettava nyt myös tuotteen energiatehokkuusluokka

Energiamerkinnän piiriin kuuluvien tuotteiden mainonnassa on 20.7.2011 lähtien ilmoitettava tuotteen hinta- ja energiatietojen yhteydessä myös energiatehokkuusluokka. Käytännössä määräys koskee esimerkiksi kotitalouslamppujen mainontaa.

Tuotteen teknisiä ominaisuuksia koskevassa myynninedistämisaineistossa, kuten valmistajan esitteissä, on myös mainittava energiatehokkuusluokka.

Uusi velvoite perustuu viime joulukuussa voimaan tulleeseen ekosuunnittelulain muutokseen. Taustalla on EU:n energiamerkintädirektiivin toimeenpano. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo uuden ilmoittamisvaatimuksen noudattamista.

Työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 8.7.2011

Laki tuotteiden ekologiselle suunnittelulle ja energiamerkinnälle asetettavista vaatimuksista annetun lain muuttamisesta, 26.11.2010