Pohjoismaiden harmonisoidut tien ledivalaisimien laatuvaatimukset julkaistu

Pohjoismaiden harmonisoitujen tien valaisimien laatuvaatimusten laadinta alkoi syyskuussa 2017.

Lähtötietoina toimivat

  • Suomi: Liikenneviraston ohje “Tien valaisimien laatuvaatimukset 2016”
  • Ruotsi: KRAV 2112 TDOK 2013 0651 “Belysningsarmaturer”
  • Tanska: Hankinta-asiakirjojen yleiset laatuvaatimukset
  • Norja: Statens vegvesen, Teknisk planlegging av veg- og tunnelbelysning

Hankkeessa on laadittu englanninkielinen tekninen raportti, joka  on ladattavissa osoitteesta:

https://nmfv.dk/wp-content/uploads/2018/05/NMF01_2018_LED_luminaires_%E2%80%93_requirements-Ed.-1.0.pdf

Laatuvaatimukset koskevat maantie- ja rautatiealueiden valaistuksia.

Julkaisun pohjalta jokainen Pohjoismaa julkaisee omat kansalliset laatuvaatimuksensa. Liikennevirasto päivittää oman ohjeen ”Tien valaisimien laatuvaatimukset 2016” kesän 2018 aikana.