Pohjoismaiden harmonisoidut tien valaisimien laatuvaatimukset, lausuntoversio 4.0

Pohjoismaiden tiepitoviranomaisten tie- ja tunnelivalaistuksen työryhmä on laatinut version 4.0 Pohjoismaiden harmonisoiduista ledivalaisimien laatuvaatimuksista. Julkaisun nimi on NMF01:2023 LED luminaires – requirements Edition 4.0.

Luonnos julkaisusta (pdf) on annettu lausunnolle. Punakynäversiossa (pdf) on esitetty julkaisuun tulevat muutokset. Mahdolliset kommentit ja parannusehdotukset tulee tehdä Template for comments (docx) -pohjaan käyttäen hyväksi puhtaassa versiossa olevia rivinumeroita. Kommentit tulee lähettää ke 15.2.2023 klo 16:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen aleksanteri.ekrias@ains.fi.

Julkaisun pohjalta laaditaan uusi versio Väyläviraston ohjeesta VO 29/2022 Ledivalaisimien laatuvaatimukset vuonna 2023. Nykyinen ohje on julkaistu 1.5.2022 ja se perustuu julkaisuun NMF01:2021 LED luminaires – requirements Edition 3.0.