Pohjoismaiden harmonisoidut tien valaisimien laatuvaatimukset, versio 3.0

Pohjoismaiden tienpitoviranomaisten yhteistyöryhmä on laatinut version 3.0 Pohjoismaiden harmonisoiduista tien valaisimien laatuvaatimuksista. Julkaisun nimi on NMF01:2021 LED luminaires – requirements Edition 3.0.

Luonnos (pdf) julkaisusta on julkaistu lausunnolle. Kommentit tulee tehdä pohjaan Template for comments (docx), ja ne tulee lähettää pe 29.1.2021 klo 16:00 mennessä osoitteeseen aleksanteri.ekrias (at) licon-at.fi. Työryhmä on koonnut ja käsitellyt kaikki 22.12.2020 mennessä saaneensa kommentit, joten toivoisimme, että aikaisemmin työryhmälle lähetettyjä kommentteja ei lähetettäisi uudestaan.

Julkaisun pohjalta laaditaan uusi versio Väyläviraston ohjeesta VO 21/2019 Ledivalaisimien laatuvaatimukset keväällä 2021. Nykyinen ohje on julkaistu 27.9.2019 ja se perustuu julkaisuun NMF01:2019 LED luminaires – requirements Edition 2.0.
Väyläviraston vaatimuksia käytetään mm. tie- ja tunnelivalaisimien tarkastuksessa.