Renovate Europe -kampanja

Käynnissä olevalla Renovate Europe –kampanjalla pyritään vaikuttamaan lainsäädäntöön, jotta sen avulla kaikkien Euroopan rakennusten peruskorjausvauhti saataisiin 3 % vuotuiselle tasolle. Arvioiden mukaan tuloksena olisi mittavia energiansäästöjä ja päästövähennyksiä taloudellisesti kannattavalla tavalla. Toimilla olisi positiivisia vaikutuksia Euroopan talouteen ja työllisyyteen sekä energiatehokkaiden teknologoiden markkinoihin.

Myös energiatehokkaat valaistusratkaisut sisältyvät ehdotettuun toimenpideohjelmaan.

Lisätietoja Renovate Europe –kampanjasta