Suomen Valoteknillisen Seuran vaalikokous

Kokouskutsu

Suomen Valoteknillisen Seuran henkilöjäsenille sekä kollektiivisten jäsenten edustajille

VAALIKOKOUS JA EKSKURSIO

Suomen Valoteknillisen Seuran vaalikokous
Aika: Ke 30.11.2022 klo 14 alkaen
Paikka: Albertinkatu 40-42, Helsinki; auditorio B325; Huom. saapuminen klo 13.45-14.00, jolloin ulko-ovi pidetään avoinna

Kokouksessa käsitellään seuran sääntöjen 15 § mukaiset vaalikokoukselle kuuluvat asiat.
https://valosto.com/seura/saannot/

”Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1) seuraavan kalenterivuoden tulo- ja menoarvio sekä sen ohessa henkilöjäsenten vuosimaksun ja kollektiivisten jäsenten vuosimaksuperusteiden vahvistaminen,
2) puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten ja varajäsenten vaalit erovuorossa olevien ja eronneiden sijalle,
3) kahden tilintarkastajan ja näille kahden varamiehen vaali,
4) vaalilautakunnan jäsenten vaali erovuoroisen ja eronneiden sijalle,
5) asiat, jotka seuran hallitus jättää käsiteltäviksi.
Muut asiat, jotka halutaan saada käsiteltäviksi varsinaisessa kokouksessa, on kirjallisella anomuksella esitettävä hallitukselle viimeistään helmikuun loppuun mennessä, jos asiat halutaan vuosikokoukseen käsiteltäviksi, ja syyskuun loppuun mennessä, jos asiat halutaan vaalikokoukseen käsiteltäviksi.”

Seuran hallituksen jäsenten, varajäsenten ja toimintaryhmien puheenjohtajien palkkiot vuonna 2023 käsitellään ennen sääntöjen määräämiä asioita.

Suomen Valoteknillinen Seura juhlistaa 75-vuotista historiaansa vaalikokouksen jälkeisellä ekskursiolla. Ekskursion ohjelma on osoitteessa
http://www.valosto.com/tiedostot/221130svsekskursio.pdf

Ilmoittautumiset tila- ja tarjoilujärjestelyjä varten 23.11.2022 mennessä osoitteessa
https://www.lyyti.in/2022svsvaalikokousjaekskursio

Vaalikokoukseen voi osallistua myös ilman ilmoittautumista.

Tervetuloa!

Hallitus