Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes: Valoa pimeyteen – Joulu- ja koristevalosarjojen turvallinen käyttö

Ulkokäyttöön soveltuvien valosarjojen ja muuntajien on oltava vähintään sateenpitäviä (suojausluokka IPX3). IP-luokituksen jälkimmäinen numero ilmaisee vesisuojauksen tason: mitä suurempi numero, sitä parempi suojaustaso. Tavallisimmin ulkokäyttöön tarkoitettujen valojen suojausluokka on IP44. Kuiviin sisätiloihin tarkoitetuissa valosarjoissa ja muuntajissa käytetään IP20-merkintää. Jos merkintää ei ole, valo on tarkoitettu sisälle. Lisäksi valosarjoissa on oltava CE-merkintä ja tiedot maahantuojasta yhteystietoineen.

Tukesin verkkosivuilta löytyvästä Markkinavalvontarekisteristä voi tarkistaa, mitkä tuotteet ovat testauksissa osoittautuneet vaatimusten vastaisiksi. Tukes on koonnut joulu- ja koristevalosarjojen turvallisen käytön vinkit tietopakettiin, joka on luettavissa Tukesin verkkosivuilla www.tukes.fi.

Linkki: Valoa pimeyteen – Joulu- ja koristevalosarjojen turvallinen käyttö -opas (pdf)

Linkki: Markkinavalvontarekisteri