Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) päivittää suositukset julkisten hankintojen energiatehokkuudesta.

Lisätietoa:
Suomen Valoteknillisen Seuran ehdotus valaistusosuuksien päivittämiseksi, teksti
Suomen Valoteknillisen Seuran selvitystyön taustaraportti Valaistushankintojen energiatehokkuus, taustaraportti
Valaistuksen elinkaarikustannusten laskentaohjelma, Excel-taulukko