Uudet suositukset ledituotteiden laadulle ja suorituskyvylle: IEA 4E SSL Annex

IEA 4E SSL Annex on 25.11.2020 julkaissut uuden päivitetyn luonnoksen suosituksista ledituotteiden laadulle ja suorituskyvylle. Hankkeeseen osallistuvien maiden (Australia, Kanada, Tanska, Ranska, Korea, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta) asiantuntijat ovat laatineet aineiston, joka on julkisesti kommentoitavana 25.1.2021 mennessä. Suosituksilla pyritään yhtenäistämään ledituotteille asetettavia vaatimuksia hankkeeseen osallistuvissa maissa ja muuallakin.

Lisätietoja:
Quality and Performance Requirements for LED Lighting Products (pdf)
IEA 4E SSL Annex (linkki)