Uusin luonnos valaistuksen EcoDesign-asetuksesta ei vaadi valonlähteen vaihdettavuutta

EcoDesign- eli Ekosuunnitteludirektiivi on puitedirektiivi, jonka perusteella tuoteryhmille laaditaan tuoteryhmäkohtaiset asetukset. Asetukset sisältävät vaatimukset myös valaistustuotteille sekä niiden voimaantulon aikataulun.

Parhaillaan direktiivin vaatimuksia ollaan uudistamassa valaistustuotteiden osalta. Säädösten uudistuksista on tehty luonnoksia, joista on ollut valonlähteiden vaihdettavuuden osalta julkisuudessa liikkeellä virheellistä tietoa. Toki prosessi on vielä kesken, mutta ohessa on tietoa tämän hetken luonnosvaiheesta koskien vuonna 2021 mahdollisesti voimaantulevia muutoksia.

Uusimmassa luonnoksessa ei vaadita, että valaisimissa tulisi olla vaihdettavat valonlähteet. Valmistajan tulee ainoastaan merkitä kuluttajatuotteeseen, jos valonlähde on tarkoitettu kuluttajan vaihdettavaksi. Jos tuotetta ei myydä suoraan kuluttajille riittää, että tieto on saatavilla netissä. Markkinavalvonnan tarpeisiin valonlähteen ja liitäntälaitteen tulee olla irrotettavissa niin, ettei itse valonlähde tai liitäntälaite vaurioidu, mutta tämän jälkeen valaisimen ei enää tarvitse olla koottavissa tai saatettavissa toimintakuntoon. Samoin valmistajan on pyydettäessä toimitettava ohjeet, miten valaisin puretaan elinkaarensa lopussa.

Energiatehokkain ja kokonaiskustannuksiltaan edullisin valaistusratkaisu saadaan usein käyttämällä hyvin suunniteltua valaistuksenohjausta ja ledivalaisimia, joiden valonlähteet on integroitu osaksi valaisinta niin, ettei kuluttajan tarvitse niitä vaihtaa. Direktiiviluonnos ei millään tavalla rajoita näiden tuotteiden markkinoille tuloa, vaan päinvastoin kiristyvien energiatehokkuusvaatimusten vuoksi kannustaa parhaiden tuotteiden valintaan.

Uusimmassa säädösluonnoksessa todetaan:
Article 4: Removal of light sources and separate control gears

  1. Manufacturers and importers of containing products shall ensure that light sources and separate control gears can be removed without being permanently damaged for verification purposes by market surveillance authorities. For containing products, instructions shall be available on request on how light sources and separate control gears can be removed for verification without these being permanently damaged.
  2. Manufacturers and importers of containing products shall ensure that light sources and separate control gears can be dismantled from containing products at end of life. Instructions shall be available on request.
  3. Manufacturers and importers of containing products shall provide information about the replaceability or non-replaceability of light sources and control gears by end-users or qualified persons without permanent damage to the containing product. Such information shall be available on free-access websites. For products sold directly to end-users, this information shall be on the packaging, at least in the form of a pictogram, and in the user instructions.

Lisätietoa:
Suomen Valoteknillinen Seura, Valaistustietoa, EkoDesign-direktiivi