Väitös: Tievalaistuksen nykymenetelmien kehitys ja optimointi

DI Aleksanteri Ekrias väittelee aiheenaan Tievalaistuksen nykymenetelmien kehitys ja optimointi.

Energiatehokkuus ja valaistuksen laatu ovat nousseet erittäin keskeisiksi tekijöiksi nykypäivän tievalaistuksessa. Samalla kun Euroopassa tievalaistukselle asetetaan yhä enemmän vaatimuksia ja raja-arvoja, tievalaistuksen laatuun on ruvettu kiinnittämään
yhä enemmän huomiota. Uuden teknologian, uusien valonlähteiden sekä uuden tutkimustiedon avulla on mahdollista saavuttaa energiasäästöjä tinkimättä tievalaistuksen laadusta.

Väitöskirja keskittyy tievalaistuksen nykymenetelmien kehittämiseen ja optimointiin. Väitöskirjatyössä tutkittuja aihealueita ovat tievalaistuksen mittausmenetelmät, tiepinnan luminanssit eri sääolosuhteissa, ajovalojen vaikutukset näkökohteiden näkyvyyteen, värikontrastien vaikutukset näkökohteiden näkyvyyteen sekä ajoradan päällysteen heijastusominaisuudet.

Aika: 4.6.2010 klo 12
Paikka: Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta, sali S4, Otakaari 5A, Espoo
Vastaväittäjä: professori Georges Zissis, Université Paul Sabatier, Toulouse, France
Valvoja: professori Liisa Halonen, Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu, Elektroniikan laitos

Väitöstiedote (pdf)