Väitös: Valoisa mieli pimeän aikaan – Valaistus osana elvyttävää ympäristöä

Väitöskirjan nimi
Perceptions of lighting, perceived restorativeness, preference and fear in outdoor spaces
Valaistushavaintojen yhteys elvyttävyyspotentiaaliin, pelkoon ja preferenssiin ulkotiloissa

Väitöskirjan sisältö
Luontoympäristön merkitystä elpymiselle; stressitason laskulle ja tarkkaavuuden ylläpitokyvylle, on tutkittu laajalti viime vuosina. Koska valolla on tärkeä rooli visuaalisessa ympäristökokemuksessa, myös valaistus voi vaikuttaa ympäristön elvyttävyyspotentiaaliin. Väitöskirjani pyrkii selvittämään valaistuksen yhteyttä ympäristön havaittuun elvyttävyyteen, pelon tunteeseen ja siihen, kuinka paljon ympäristöstä pidetään.  Näillä tekijöillä voi olla huomattava vaikutus ulkotilojen käyttöön pimeän aikaan ja siihen kuinka tyytyväisiä ihmiset ovat omaan asuinalueeseensa. Asuinympäristöjen virkistysmahdollisuuksiin valoisaan aikaan kiinnitetään jo varsin paljon huomiota. Suomessa huomattava osa vapaa-ajasta sijoittuu kuitenkin pimeän ajan tunteihin. Millaisia virkistäytymismahdollisuuksia tarjoaa keinovalon valaisema ympäristö? … jatkuu väitöstiedotteessa

Väittelijä
Heli Nikunen, TkL, TeM

Väitöksen ajankohta
22.11.2013 klo 12

Paikka
Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, sali S4, Otakaari 5A, Espoo

Vastaväittäjä
professori Thorbjörn Laike, Lunds universitet

Valvoja
professori Liisa Halonen, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, Elektroniikan laitos

Väitöskirjan verkko-osoite
https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/11193

Väitöstiedote (pdf)