Väitös: Valonlähteiden ympäristövaikutukset – Vihreän valon metsästys

Väitöskirjan nimi: Life cycle assessment of light sources – Case studies and review of the analyses; Valonlähteiden elinkaariarviointi – Esimerkkitapausten analysointia

Väitöskirjan sisältö:
Valaistus kuuluu olennaisesti nykyihmisen elämään. Koska jokaisella on oma mielipiteensä hyvästä valaistuksesta, muutokset valaistusalalla herättävät helposti närää. Hehkulamput ja ulkovalaistuksessa paljon käytetyt elohopealamput poistuvat markkinoilta ympäristösyihin vetoavan EU:n Ecodesign-direktiivin vuoksi. Moni on epäillyt korvaavien tuotteiden ekologisuutta – sisältäväthän loiste- ja purkauslamput elohopeaa ja LED-lamput ovat tyypillisesti paljon painavampia ja sisältävät usein mm. paljon alumiinia.

Väitöskirja käsittelee valonlähteiden ympäristövaikutuksia laajasti koko elinkaaren aikana. Työ esittelee neljä esimerkkitapausta eri valaistussovelluksista ja valonlähteistä. Näiden esimerkkien ja kirjallisuuskatsauksen pohjalta luotiin kaksi mallia, joiden avulla voidaan vastaisuudessa tehdä yksinkertaistettuja elinkaariarviointeja valonlähteille. Mallit auttavat tekemään elinkaariarviointeja siten, että kaikki merkittävimmät ympäristövaikutuksia aiheuttavat tekijät huomioidaan. Yhtenäinen malli helpottaa myös arviointien tulosten vertailua.

Työssä todettiin käytönaikaisen energiankulutuksen aiheuttavan suurimman osan valonlähteiden ympäristövaikutuksista. Tämä tosin riippuu käytetystä energianlähteestä, valonlähteen polttoiästä ja valotehokkuudesta. Toisaalta mitä energiatehokkaampi valonlähde on, sitä suurempi merkitys on sen valmistuksen ympäristövaikutuksilla, esimerkiksi LED-lamppujen ja -valaisimien tapauksessa. Kokonaisuuden kannalta energiatehokkain valonlähde on kuitenkin ympäristöystävällisin vaihtoehto.

Väittelijä: Leena Tähkämö, DI

Väitöksen ajankohta: 13.09.2013 klo 12

Paikka: Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, Sali S1, Otakaari 5, Espoo

Vastaväittäjät: professori Marc Fontoynont, Aalborg University; tutkimusprofessori Ilkka Savolainen, VTT Teknologian tutkimuskeskus

Valvoja: professori Liisa Halonen, Aalto-yliopiston sähkötekniikan korkeakoulu, elektroniikan laitos, valaistusyksikkö

Väitöskirja verkossa (pdf)

Väitöstiedote (pdf)