Väitöstilaisuus tievalaistuksesta 7.11.2008

Liping Guo väittelee perjantaina 7.11.2008 klo 12 TKK:n Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunnan (ent. Sähköosasto) luentosalissa S4, Otakaari 5 A, Espoo. Väitöskirjan aihe on ’Intelligent road lighting control systems – experiences, measurements and lighting control strategies’.

Väitöskirja käsittelee tievalaistuksen älykkäitä ohjausjärjestelmiä. Kun tien pinnan valotasoja säädetään tilanteen mukaan ottamalla huomioon liikenteen määrä ja tien pinnan olotila ja ominaisuudet, puhutaan muuttuvasta tievalaistuksesta. Muuttuvaa tievalaistusta ohjataan ns. älykkäällä ohjauksella. Työ alkaa katsauksella tievalaistuksen säätöjärjestelmiin, käytettyihin valonlähteisiin sekä yöajan liikenteen näköolosuhteisiin. Tievalaistuksen älykkäiden ohjausjärjestelmien toimintaa on seurattu kahden esimerkkikohteen (Kehä III ja VT7) avulla. Em. kohteisiin perustuen työssä kuvataan älykkään ohjauksen käyttökokemuksia ja kehittämistarpeita sekä esitetään kustannuslaskelmia. Tehtyjen tievalaistuksen luminanssimittausten perusteella työssä esitetään tievalaistuksen luminanssimittaukseen vaikuttavia tekijöitä sekä annetaan ehdotuksia luminanssimonitoroinnin optimoimiseksi tievalaistuksen ohjausjärjestelmissä. Työssä on tutkittu muuttuvan tievalaistuksen ohjausparametreja ja –menetelmiä ja siinä annetaan perusteita tievalaistuksen valotasojen dynaamiseen ohjaukseen.

Vastaväittäjä: Prof. Lars Bylund, Bergen School of Architecture, Norway

Valvoja: Prof. Liisa Halonen, Teknillinen korkeakoulu

Väitöstiedote