Valaistuksen perustermistö tarkistettu

SESKOn valaistustekniikkaa käsittelevä standardisoimiskomitea SK CEN 169 pitää tärkeänä, että valaistusalalle vakiintuu suomalaista terminologiaa ja siksi komitea laati aiemmin englanninkielisenä vahvistetusta standardista SFS-EN 12665 version, jossa perustermit ja -käsitteet on käännetty suomeksi. Termien ja käsitteiden määritelmät sen sijaan ovat edelleen englanniksi.

Standardi ilmestyi huhtikuussa ja sen tunnistetiedot ovat seuraavat:

SFS-EN 12665 Valo ja valaistus. Perustermit ja kriteerit valaistusvaatimusten määrittelemiseksi

Standardissa esitetään eri valaistussovelluksille yhteistä termistöä. Työtilojen, urheilupaikkojen sekä tievalaistuksen osalta täydentävää termistöä esitetään näitä valaistussovelluksia käsittelevissä erityisstandardeissa. Terminologian lisäksi standardissa SFS-EN 12665 esitetään myös yleiset parametrit, joita noudattamalla varmistetaan hyvät näkemisolosuhteet eri sovellutuksissa.

Suomalainen termistö perustuu hyvin pitkälle vuodelta 1992 peräisin olevaan valaistusta ja valaisimia käsittelevään sanastoon SFS-IEC 50-845. Kuitenkin suomalaisia termejä on tarkennettu ja täsmennetty eräiltä osin.

Standardin hinta on 49,30 EUR ja sitä myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. (09) 149 9331, sales@sfs.fi. Huom! Kyseinen standardi sekä muut keskeiset valaistusstandardit tullaan julkaisemaan myös loka-marraskuussa 2009 ilmestyvässä noin 400-sivuisessa SFS-valaistusstandardikäsikirjassa 608. Lisätietoja standardista ja valaistusalueen standardisoinnista antaa SESKOn toimistossa Juha Vesa, puh. 09 6963 958, sähköposti juha.vesa(at)sesko.fi