Valaistuksessa edelleen huima säästöpotentiaali

Kiinteistöjen energiankulutuksesta valaistus haukkaa lämmityksen jälkeen suurimman osan ja kuntien sähkönkulutuksesta jopa kolmasosan. Investointeina valaistushankinnoilla on verrattain lyhyet takaisinmaksuajat ja niillä voidaan säästää yrityksen, kunnan tai muun toimijan energiakuluissa jopa satojatuhansia euroja vuosittain.

Siirtymä energiatehokkaampaan valaistukseen on paraikaa käynnissä erityisesti ulkovalaistuksessa, kun elohopeahöyrylamppujen ja niitä korvaavien suurpainenatriumlamppujen tuonti myyntiin Euroopan unionin alueelle päättyi vuoden 2015 huhtikuussa. Siksi valaistushankinnat ovat ajankohtaisia monessa kaupungissa, kunnassa, taloyhtiössä ja kiinteistössä, joissa on pihavalaistusta käytössä.

Hyvien valaistushankintojen helpottamiseksi Motiva on käynnistänyt VALTTI-hankkeen yhteistyössä valaistusalan yritysten, asiantuntijoiden ja valaistusta hankkivien kanssa. Hankkeessa on tuotettu sisä-, ulko- tai katuvalaistushankintoja suunnittelevien tueksi valaistustieto.fi -sivusto, josta löytyy hankinta- ja suunnittelutietoutta sekä laskuri elinkaarikustannusten vertailuun.

Valaistushankintoja suunnitteleville ovat hyödyllisiä myös sivuston tuoreet esimerkit valaistusuusinnoista, joilla on saavutettu kustannussäästöjä ja samalla parannettu valaistuksen laatua erilaisissa valaistuskohteissa.
Edullisin ratkaisu löytyy elinkaarikustannuksia vertailemalla
Entistä parempi valaistus voidaan saavuttaa aiempaa pienemmillä käyttökustannuksilla. Hyvä valaistussuunnittelu, energiatehokkaat valaisimet ja valaistuksen ohjaus yhdessä takaavat sekä laadukkaan valaistuksen että energiansäästön.

Tuore EU:n hankintadirektiivi kannustaa julkisia hankkijoita huomioimaan hankinnoissa elinkaarikustannukset.

– Elinkaarikustannusten vertailu, eli käyttö- ja huoltokustannusten huomiointi hankintahinnan lisäksi, on kaikkien valaistusta hankkivien etu, asiantuntija Päivi Suur-Uski Motivasta muistuttaa.

Erilaisten valaistusvaihtoehtojen vertailun helpottamiseksi ja tarjousten läpinäkyvyyden lisäämiseksi on tuotettu myös VALTTI-elinkaarilaskuri, jolla voidaan hankintatilanteessa vertailla valaistusvaihtoehtojen elinkaaren aikaisia kokonaiskustannuksia. VALTTI-elinkaarikustannuslaskuri ja sen käyttöohjeet ovat avoimesti kaikkien saatavilla valaistustieto.fi -sivustolla.

Valaistustieto.fi