Valaistussuunnittelijan perusteos ilmestynyt: SFS-käsikirja 608 VALAISTUSSTANDARDIT

Uuteen käsikirjaan on koottu keskeiset SFS-standardit ja eurooppalaiset ohjeet, jotka ovat valaistuskohteiden suunnittelun perusta.

Teos sisältää valaistuksen peruskäsitteitä, valaistuksen energiatehokkuutta, työkohteiden ja urheilupaikkojen valaistusta sekä tie- ja turvavalaistusta käsittelevät standardit.

Painotuoreina mukana ovat uusimmat:

  • SFS-EN 12665:2003 Valo ja valaistus. Perustermit ja kriteerit valaistusvaatimusten määrittelemiseksi
  • SFS-EN 15193:2008 Rakennusten energiatehokkuus – Valaistuksen energiatehokkuus

SFS-KÄSIKIRJA 608
Valaistusstandardit
Lighting standards
Luettelo käsikirjaan sisältyvistä standardeista
1. painos. Marraskuu 2009. A4-koko. 451 sivua.
ISBN 978-952-242-043-5
Hinta 130 € (Alv lisätään)

Myynti:
SUOMEN STANDARDISOIMISLIITTO SFS RY
PL 130 (Malminkatu 34), 00101 Helsinki
Puh. 09 1499 3353, faksi 09 146 4914
sähköposti sales@sfs.fi
verkkokauppa http://sales.sfs.fi/