Valaistussuunnittelun tehtäväluettelo VAL12 on julkaistu!

Rakennustieto on julkaissut valaistussuunnittelun tehtäväluettelon VAL12 neljässä kortistossa (RT-, LVI-, SIT- ja KH-kortistot), ja ne löytyvät RT Net -palvelussa. Tehtäväluettelo julkaistaan myös ST-korttina. VAL12-tehtäväluettelohanke on ollut osa Suomen Valoteknillisen Seuran kehitystoimintaa, jolla pyritään parantamaan valaistussuunnittelualan yleisiä toimintaedellytyksiä. Seuran valaistussuunnittelijoiden toimintaryhmä on ollut keskeisessä roolissa tehtäväluettelon laatimisessa; kehitys- sekä käsikirjoitustyötä on vetänyt Sanna Forsman Granlund Oy:stä.

Valaistussuunnittelun tehtävät on nyt määritelty ensimmäistä kertaa Suomessa. Rakennusalan yhteisiin tehtäväluetteloihin saumattomasti nivoutuva VAL12 on valaistussuunnittelun toimialalla hyvin harvinainen koko Euroopassa tai muuallakaan maailmassa. VAL12 määrittelee valaistussuunnittelualan tehtävänkuvaa ja selventää näin koko ammattikunnan roolia rakennussuunnittelun prosessissa.

Tehtäväluetteloiden yleisessä kehitystyössä ovat olleet mukana kaikki alan keskeiset järjestöt (ATL, RAKLI, NSS, RT, RTL, SIO, SKOL, STUL ja SVS). Tehtäväluetteloiden periaatteet ja sisältö olivat lausunnoilla ja julkistettuina vuonna 2012, jonka jälkeen niiden viralliset käyttöversiot on hiottu julkaistavaan muotoon yhteistyössä RAKLIn ja Rakennustiedon kanssa.

Tehtäväluetteloa voidaan käyttää konkreettisena työkaluna tarjous- ja sopimusvaiheissa talonrakennushankkeissa rakennuttajien, suunnittelijoiden sekä urakoitsijoiden välisessä toiminnassa.

Linkkejä:
RT Net -palvelu
Sopimuslomake Net, tehtäväluettelot