Valaistustietoa eri lähteistä

Suomen Valoteknillinen Seura osallistui vuosina 2015-2016 selvityshankkeeseen, jossa kartoitettiin eri valaistusjulkaisujen tilannetta. Seuran lisäksi hankkeessa olivat mukana Sähkösuunnittelijat NSS ry, Sähkötieto ry, Rakennustieto, STUL ja Sähköinfo Oy.

Yhtenä hankkeen tuloksena syntyi valaistustiedon lähteistä kooste, jonka on laatinut Tapio Kallasjoki Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Valaistustietoa eri lähteistä (pdf)
Valaistustietoa, liite 1 (Excel)