Valot, varjot, vaarat –tutkimuksen tulokset esillä Laiturilla Helsingissä 23.11.2013 saakka

Helsingin kaupungin Rakennusviraston tilaaman Valot, varjot, vaarat –tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää turvattomuuden tunnetta sekä siihen valaistuksella vaikuttamisen mahdollisuuksia puisto- ja ulkoilualueilla.

Tutkimuksen kohdealueiksi valittiin Alppipuisto ja Keskuspuiston itä-länsisuuntainen kulkureitti Helsingissä. Alppipuisto edusti tyyppinä kaupunkipuistoa ja Keskuspuisto ulkoilualuetta.

Tutkimuksesta selvisi, että valaistuksen, turvallisuuden tunteen ja viihtyisyyden välillä on yhteys. Valaistuksen muutoksilla voidaan pelottaviksi koettuja alueita muuttaa vähemmän pelottaviksi tai jopa viihtyisiksi.

Laiturin näyttelytilaan on tuotu esille joitakin tutkimuksen keskeisiä tuloksia. Tutkimuksen tuloksista julkaistuun raporttiin voi tutustua Laiturin tiloissa.

Lisätietoja
http://laituri.hel.fi/fi/valot-varjot-vaarat