Väylävirasto: Ledivalaisimien laatuvaatimukset 1.12.2023

Väylävirasto on julkaissut uuden version ohjeesta Ledivalaisimien laatuvaatimukset. Ohje sisältää kaksi osaa:

1. Väyläviraston 1.12.2023 laatima lisäys Pohjoismaiden tiepitoviranomaisten yhteistyöryhmän laatimaan laatuvaatimukseen NMF01:2023 LED luminaires – requirements, Edition 4.1, 27.6.2023.
Linkki

2. Pohjoismaiden tiepitoviranomaisten yhteistyöryhmän laatima laatuvaatimus NMF01:2023 LED luminaires – requirements, Edition 4.1, 27.6.2023.
Linkki

Ohjeessa esitettyjä ledivalaisimien laatuvaatimuksia noudatetaan kaikissa urakkamuodoissa maantie- ja rautatiealueilla.

Pohjoismaiden yhteisen laatuvaatimuksen version 5.0 laadinta on käynnistynyt, ja uusi laatuvaatimus julkaistaan todennäköisesti kesällä 2024.