Väyläviraston uusien ohjeiden vaatimukset voimaan 1.7.2023

Väylävirasto julkaisi kesäkuun lopussa uuden ohjeen Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu 20.6.2023. Julkaisu sisältää tievalaistuksen, tunnelivalaistuksen ja rautatiealueiden valaistuksen suunnitteluohjeet. Ohjeen vaatimukset ovat voimassa 1.7.2023 alkaen. Ohjeen merkittävimmät muutokset verrattuna vuoden 2015 julkaisuun ovat:

 • Valaistusteknillisissä laskennoissa käytettävät päällystetyypit on päivitetty vastaamaan Suomessa vuonna 2017 tehtyjen päällysteiden valonheijastusominaisuuksien mittauksien tuloksia. Kaikilla maanteillä tievalaistuksen mitoituksessa käytetään päällysteluokkia:
  • kuiva päällyste: R2 vaaleusasteella Q0 = 0,09 (vanha arvo Q0 = 0,07)
  • märkä päällyste: W3.

Muutos keskimäärin:

 • pidentää enimmäispylväsväliä noin 5 %
 • samalla kun se laskee valaisimien tehoa noin 15 %.

 

 • Konfliktialueiden sekä jalankulku- ja pyöräilyalueiden valaistusluokkiin on lisätty vaatimus estohäikäisylle.
 • Jalankulku- ja pyöräilyalueiden valaistusluokkiin on lisätty valaistusvoimakkuuden yleistasaisuuden vaatimus standardiluonnoksen prEN 13201-2 Muutokselle on asetettu siirtymäaika.
 • Pysäköinti-, levähdys- ja palvelualueille on esitetty omat A-valaistusluokat standardiluonnoksen prEN 12464-2
 • Valaistusluokkien valintaa on päivitetty sekä teiden että katujen osalta. Ohjeen päivityksessä on otettu myös paremmin huomioon pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden tarpeita ohjeistamalla laajemmin ja monipuolisemmin jalankulku- ja pyöräilyalueiden valaistusluokkien valintaa.
 • Alikulkukäytävien valaistusluokkien valintaa on päivitetty ja alikulkukäytävien valoisan ajan valaistuksen tarpeen määrittelyä on uudistettu.
 • Suojateiden erilliselle valaistukselle on esitetty uusi laskentamenetelmä sekä uudet valaistusteknilliset vaatimukset.
 • Valolajien valintaa on päivitetty tie-, katu- ja rautatiealueiden osalta.
 • Alenemakertoimen valintaa on päivitetty vastaamaan Väyläviraston ohjetta Ledivalaisimien laatuvaatimukset.
 • Ohjeeseen on päivitetty häiriövaloluokat ja niiden raja-arvot standardiluonnoksen prEN 12464-2 sekä nykyisten kansainvälisten suositusten mukaisiksi.
 • Tievalaistuksen ohjausperiaatteet on uusittu kokonaan vastaamaan valtion nykypäivän tarpeita. Myös tievalaistuksien ohjaustaulukkoa on yksinkertaistettu mm. rakentamisen ja kunnossapidon helpottamiseksi.
 • Tunnelivalaistuksen periaatteet on harmonisoitu muiden Pohjoismaiden periaatteiden kanssa. Lyhyen tunnelin valaistuksen periaatteita on uusittu merkittävästi. Tunnelivalaistuksen suunnittelun ohjeistusta on laajennettu, jotta se voisi palvella paremmin suunnittelijoiden tarpeita.
 • Rautatiealueiden valaistusteknillisiä vaatimuksia on päivitetty päivityksessä olevan standardiluonnoksen prEN 12464-2

Ohjeen liitteeksi on laadittu uusi malli tievalaistuksen rakentamissuunnitelmasta sekä risteyssillan valaistuksen rakentamissuunnitelman mallisuunnitelmat.

Ohje on luettavissa ja ladattavissa seuraavasta linkistä:
Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu 20.6.2023 (vaylapilvi.fi)