Verkkojännitteiset halogeenikohdelamput poistuvat vuonna 2016

EU:n kohdelamppuja koskevien Ecodesignsäädösten (KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1194/2012) mukaisten selvitysten jälkeen Euroopan komissio on päättänyt pitää voimassa säädösten viimeisen, kolmannen vaiheen vaatimukset. Ne merkitsevät sitä, että verkkojännitteisten halogeenikohdelamppujen markkinoille saattaminen kielletään 1.9.2016 alkaen.

Lisätietoa:

EC confirms: Mains-voltage directional halogen lamps to be phased out September 2016 (eceee news 15.9.2015)

KOMISSION TIEDONANTO COM(2015) 443 final komission asetuksessa (EU) N:o 1194/2012 vaadittavasta verkkojännitteeellä toimivien lamppujen markkina-arvioinnista (11.9.2015)