Ympärisäteilevien halogeenilamppujen poistumiselle lisäaikaa 1.9.2018 asti

EU:n jäsenvaltiot hyväksyivät 17.4.2015 komission ehdotuksen lykätä D-energialuokan halogeenilamppujen markkinoillesaattamiskieltoa kahdella vuodella pävämäärään 1.9.2018. Äänestystä edelsivät perusteelliset selvitykset ja eri osapuolten kuulemiset asiasta.

Lisätietoa (linkki)