Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja kolmesta asetusluonnoksesta, jotka liittyvät valmisteilla olevaan hallituksen esitykseen uusien rakennusten lähes nollaenergiarakentamisesta.

Linkki aineistoon

Lausunnot tulee toimittaa ympäristöministeriöön 7.11.2016 mennessä. Asetuksiin liittyviä kommentteja pyydetään toimittamaan Suomen Valoteknillisen Seuran lausunnon valmistelua varten sähköpostitse Heikki Härköselle 1.11.2016 mennessä osoitteella heikki.harkonen(at)valosto.com.

Valaistuksesta asetusluonnoksessa todetaan mm:
”E-luvun laskennassa voidaan käyttää 1 momentissa esitettyä arvoa 20 prosenttia pienempää valaistustehon arvoa rakennuksen tilassa, jossa valaistuksena käytetään LED-valaistusta. Koko rakennuksen valaistustehon arvoa voidaan tällöin laskennallisesti pienentää vastaavalla osuudella ottaen huomioon LED-valaistuksella varustettujen tilojen pinta-alan suhde koko rakennuksen pinta-alaan. Vaihtoehtoisesti E-luvun laskennassa voidaan käyttää 1 momentissa esitettyä pienempää valaistustehon arvoa, jos valaistustaso säilyy 1 momentissa esitettyä valaistustehoa vastaavana. Valaistustasosta on tällöin esitettävä erillisselvitys E-luvun laskennan lähtötietojen osana.

Jos rakennuksessa on tarpeenmukainen valaistuksen ohjaus, on valaistuksen käyttötuntien määrä laskettava 1 momentin mukaisesti. Tällöin keskimääräisen valaistustehon laskennassa käytettävän mallin on oltava tilakohtainen ja tilojen on täytettävä niille asetetut käyttötarkoitusluokan mukaiset valaistustasot. Keskimääräisen valaistustehon laskenta voidaan tehdä tilatyyppikohtaisesti, jolloin rakennuksen keskimääräinen valaistusteho saadaan tyyppitilojen pinta-aloilla painotettuna keskiarvona.”