Väyläviraston uusien ohjeiden vaatimukset voimaan 1.7.2023

Väylävirasto julkaisi kesäkuun lopussa uuden ohjeen Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu 20.6.2023. Julkaisu sisältää tievalaistuksen, tunnelivalaistuksen ja rautatiealueiden valaistuksen suunnitteluohjeet. Ohjeen vaatimukset ovat voimassa 1.7.2023 alkaen. Ohjeen merkittävimmät muutokset verrattuna vuoden 2015 julkaisuun ovat:

 • Valaistusteknillisissä laskennoissa käytettävät päällystetyypit on päivitetty vastaamaan Suomessa vuonna 2017 tehtyjen päällysteiden valonheijastusominaisuuksien mittauksien tuloksia. Kaikilla maanteillä tievalaistuksen mitoituksessa käytetään päällysteluokkia:
  • kuiva päällyste: R2 vaaleusasteella Q0 = 0,09 (vanha arvo Q0 = 0,07)
  • märkä päällyste: W3.

Muutos keskimäärin:

 • pidentää enimmäispylväsväliä noin 5 %
 • samalla kun se laskee valaisimien tehoa noin 15 %.

 

 • Konfliktialueiden sekä jalankulku- ja pyöräilyalueiden valaistusluokkiin on lisätty vaatimus estohäikäisylle.
 • Jalankulku- ja pyöräilyalueiden valaistusluokkiin on lisätty valaistusvoimakkuuden yleistasaisuuden vaatimus standardiluonnoksen prEN 13201-2 Muutokselle on asetettu siirtymäaika.
 • Pysäköinti-, levähdys- ja palvelualueille on esitetty omat A-valaistusluokat standardiluonnoksen prEN 12464-2
 • Valaistusluokkien valintaa on päivitetty sekä teiden että katujen osalta. Ohjeen päivityksessä on otettu myös paremmin huomioon pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden tarpeita ohjeistamalla laajemmin ja monipuolisemmin jalankulku- ja pyöräilyalueiden valaistusluokkien valintaa.
 • Alikulkukäytävien valaistusluokkien valintaa on päivitetty ja alikulkukäytävien valoisan ajan valaistuksen tarpeen määrittelyä on uudistettu.
 • Suojateiden erilliselle valaistukselle on esitetty uusi laskentamenetelmä sekä uudet valaistusteknilliset vaatimukset.
 • Valolajien valintaa on päivitetty tie-, katu- ja rautatiealueiden osalta.
 • Alenemakertoimen valintaa on päivitetty vastaamaan Väyläviraston ohjetta Ledivalaisimien laatuvaatimukset.
 • Ohjeeseen on päivitetty häiriövaloluokat ja niiden raja-arvot standardiluonnoksen prEN 12464-2 sekä nykyisten kansainvälisten suositusten mukaisiksi.
 • Tievalaistuksen ohjausperiaatteet on uusittu kokonaan vastaamaan valtion nykypäivän tarpeita. Myös tievalaistuksien ohjaustaulukkoa on yksinkertaistettu mm. rakentamisen ja kunnossapidon helpottamiseksi.
 • Tunnelivalaistuksen periaatteet on harmonisoitu muiden Pohjoismaiden periaatteiden kanssa. Lyhyen tunnelin valaistuksen periaatteita on uusittu merkittävästi. Tunnelivalaistuksen suunnittelun ohjeistusta on laajennettu, jotta se voisi palvella paremmin suunnittelijoiden tarpeita.
 • Rautatiealueiden valaistusteknillisiä vaatimuksia on päivitetty päivityksessä olevan standardiluonnoksen prEN 12464-2

Ohjeen liitteeksi on laadittu uusi malli tievalaistuksen rakentamissuunnitelmasta sekä risteyssillan valaistuksen rakentamissuunnitelman mallisuunnitelmat.

Ohje on luettavissa ja ladattavissa seuraavasta linkistä:
Maantie- ja rautatiealueiden valaistuksen suunnittelu 20.6.2023 (vaylapilvi.fi)

Valaistuksen perusteet -kurssi 6.-7.9.2023

Valoakatemia 2023
Valaistuksen perusteet
Aika: Ke-to 6.-7.9.2023
Paikka: Metropolia Ammattikorkeakoulu, Leiritie 1, Vantaa

Uudistettu ja päivitetty sisältö!
Parhaat asiantuntijat esiintyjinä!
Rajoitettu osallistujamäärä, ilmoittaudu heti!
Maksuton ilmoittautumisen peruutus!

Kurssilla käydään läpi valaistuksen keskeisimmät perusasiat. Kurssi on tarkoitettu suunnittelijoille, valaistuksen toteutuksesta ja käytöstä vastaaville henkilöille, rakennuttajille ja rakentajille, laitevalmistajille ja laitetoimittajille sekä muille valaistuksen parissa työskenteleville. Ennakkotietoja aiheesta ei edellytetä. Myös valaistusasiat jo osaaville tarjoutuu mahdollisuus tietojen kertaukseen ja päivitykseen.

Lisätiedot: www.valoakatemia.fi/koulutus/valaistuksenperusteet

Ilmoittautumiset: www.lyyti.in/valaistuksenperusteet2023

LUCI-verkoston julistus kaupunkivalaistuksen tulevaisuudesta julkistettu

Kaupunkivalaistuksen tulevaisuuden suuntaviivoja määrittelevä dokumentti julkistetaan kansainvälisen valon päivän kunniaksi.

Kansainvälistä valon päivää vietetään 16.5.2023. Teemapäivän kunniaksi LUCI (Lighting Urban Community International) – kansainvälinen kaupunkivalaistuksen verkosto – julkaisee LUCI Declaration for the Future of Urban Lighting -julistuksen, jonka verkoston jäsenet hyväksyivät maaliskuussa Jyväskylässä. Julistuksessa määritellään yhteiset suuntaviivat kaupunkivalaistuksen tulevaisuudesta.

Julistuksessa korostetaan valaistuksen laadun merkitystä määrän sijaan, ja LUCIn jäsenkaupungit sitoutuvat edistämään oma-aloitteisesti seuraavia kaupunkivalaistuksen tavoitteita:

1. pyritään nollaamaan valaistuksen kasvihuonepäästöt
2. minimoidaan valosaaste kaikkien elävien olentojen kannalta
3. tuetaan terveyttä ja hyvinvointia
4. edistetään valaistusta julkisen ja yksityisen sektorin vuoropuhelun avulla
5. hyödynnetään yhteisöjen sitoutumisen täyttä potentiaalia
6. hyödynnetään valotaiteen uudistavaa voimaa
7. luodaan yhteisvaikutuksia myös valaistuksen ulkopuolella.

Lisätietoja: https://www.luciassociation.org/luci-declaration-for-the-future-of-urban-lighting
Lataa tästä (pdf): LUCI Declaration for the future of urban lighting

Suomen Valoteknillisen Seuran palkinnot 2023

Jukka Jokiniemi ja Erkki Ikonen
Jukka Jokiniemi ja Erkki Ikonen

Valon päivän verkkotapahtumassa 3.2.2023 palkittiin kaksi valaistusalalla ansioitunutta henkilöä.

Jukka Jokiniemi – Valoisa persoona 2023

Palkinto myönnetään henkilölle, joka yksittäisellä teolla tai pidempiaikaisella toiminnalla on tuonut valoa maailmaan ja edesauttanut valaistuksen asiaa. Palkintoina on kiertopalkintona taiteilija Kari Alosen taideteos ”Valokeilassa” sekä kunniakirja.

Erkki Ikonen – Valaistunut persoona 2023

Palkinto myönnetään henkilölle, joka on toiminut Suomen Valoteknillisen Seuran jäsenenä vähintään 5 vuotta, ja on vaikuttanut merkittävästi valaistusalalla pitkällä aikavälillä. Palkintoina on 1000 euron tunnustuspalkinto sekä kunniakirja.

Palkintotiedote (pdf)

ESG-valaistus (Environmental – Social – Governance)

ESG on lyhenne englannin kielen sanoista Environmental, Social ja Governance. Sen avulla voidaan tarkastella sitä, miten yritykset huomioivat liiketoiminnassaan ympäristö- ja yhteiskuntavastuun sekä hyvän hallintotavan.

Teknologiateollisuuden Valaisinvalmistajien toimialaryhmä on julkaissut ESG-valaistuksesta kolmiosaisen sarjan.

Environmental (ympäristö): https://teknologiateollisuus.fi/fi/esg-valaistus-ymparisto

Social (ihmiset): https://teknologiateollisuus.fi/fi/esg-valaistus-ihmiset

Governance (organisaatiot): https://teknologiateollisuus.fi/fi/esg-valaistus-organisaatiot

Ekskursio: Tanssin talo ja Lux Helsinki, Ruoholahden teoskokonaisuus

Aika: To 5.1.2023 klo 16 alkaen
Paikka: Kaapelitehdas, Kaapeliaukio 3, Helsinki

Suomen Valoteknillinen Seura järjestää ekskursiotapaamisen, jossa tutustutaan Tanssin taloon ja Lux Helsingin Ruoholahden teoskokonaisuuteen. Tilaisuus on tarkoitettu Suomen Valoteknillisen Seuran henkilö- ja opiskelijajäsenille sekä seuran yritys– ja yhteisöjäsenten palveluksessa oleville henkilöille. Tervetulleita ovat myös seuran jäsenyyttä hakevat uudet jäsenet. Tilaisuus on maksuton.

Ohjelma

Klo 16
Kokoontuminen
Paikka: Kaapelitehtaan konttorin kahvila
https://www.kaapelitehdas.fi/kaapelitehtaan-konttori

Klo 16.15-16.30
Kurkistus Tanssin taloon
Paikka: Tanssin talo
https://www.tanssintalo.fi/

Klo 16.30 alkaen
Valotaiteen näyttely Lux In
Paikka: Kaapelitehtaan Valssaamo ja Puristamo
Tuomas Honkanen: Oljenkorsi
Tuomas Honkanen: Sydän
Lyydia Johansson: Mremoy
Tomasz Sekular: Seascapes
Joakim Udd: Välittäjä
Saana Volanen: certain light

Paikka: MUU Helsinki nykytaidekeskus
Yasuhiro Chida (JAP) – Analemma

Tutustuminen Lux Helsingin Ruoholahden teoskokonaisuuteen jatkuu ulkotiloissa omatoimisesti
Paikka: Ruoholahdentori, Kellosaaren rantapuisto, Kellosaarenkadun pysäköintialueen lasikulma (Kellosaarenkatu 11), Kaapeliaukio
https://luxhelsinki.fi/ohjelma/?view=list&category=ruoholahti

Tervetuloa!

Ilmoittautumiset: https://www.lyyti.in/svsluxhelsinki

Pohjoismaiden harmonisoidut tien valaisimien laatuvaatimukset, lausuntoversio 4.0

Pohjoismaiden tiepitoviranomaisten tie- ja tunnelivalaistuksen työryhmä on laatinut version 4.0 Pohjoismaiden harmonisoiduista ledivalaisimien laatuvaatimuksista. Julkaisun nimi on NMF01:2023 LED luminaires – requirements Edition 4.0.

Luonnos julkaisusta (pdf) on annettu lausunnolle. Punakynäversiossa (pdf) on esitetty julkaisuun tulevat muutokset. Mahdolliset kommentit ja parannusehdotukset tulee tehdä Template for comments (docx) -pohjaan käyttäen hyväksi puhtaassa versiossa olevia rivinumeroita. Kommentit tulee lähettää ke 15.2.2023 klo 16:00 mennessä sähköpostiosoitteeseen aleksanteri.ekrias@ains.fi.

Julkaisun pohjalta laaditaan uusi versio Väyläviraston ohjeesta VO 29/2022 Ledivalaisimien laatuvaatimukset vuonna 2023. Nykyinen ohje on julkaistu 1.5.2022 ja se perustuu julkaisuun NMF01:2021 LED luminaires – requirements Edition 3.0.

Uusi raportti: Smart Lighting – New Features Impacting Energy Consumption

IEA 4E SSL Annex -hanke on julkaissut uuden raportin

Smart Lighting – New Features Impacting Energy Consumption

Raportti sisältää mm:

 • Ohjeita älykkäiden valaistustuotteiden testaamiseen
 • Valmiustilan tehoanalyysi perustuen vuosina 2015-2020 tehtyihin mittauksiin mukaan lukien 236 älykästä lamppua/valaisinta 67 eri valmistajalta
 • Analyysi siitä, kuinka himmennys ja värinsäätö vaikuttavat energiatehokkuuteen ja valovirtaan
 • Vaikutukset valmiustilan virrankulutukseen, kun tuotteesta tulee monimutkaisempi sisältäen uusia ominaisuuksia, antureita, tietojenkäsittelyä, verkkotoimintoja ja integraation automaatiojärjestelmiin
 • Arvio älyvalaistuksen markkinoiden esteistä, mukaan lukien käyttäjäystävällisyys, yhteentoimivuus, avoimet järjestelmät, standardit ja toimivuus olemassa olevien langallisten ohjausjärjestelmien kanssa

Raportti on ladattavissa maksutta täältä (pdf)