Perustaminen

Suomen Valoteknillinen Seura ry, ruotsiksi Finlands Ljustekniska Sällskap rf, on perustettu 5.5.1947 valaisimien standardisoimistoimikunnan kokouksen aloitteesta edistämään valaistusalan tietojen ja kokemusten vaihtoa. Keväällä 1950 seura perusti neuvonta- ja suunnittelutoimiston, jolle annettiin nimeksi Valosto.

Seuran perustamisajankohta ei ollut sattuma. Uusi ja tehokas valonlähde, loistelamppu, teki tuloaan. Sähköteknisten kysymysten ohella valaistuksessa ja näkemisessä piti ottaa huomioon fysiologiset ja psykologiset tekijät ja arvostella asiaa myös arkkitehtoniselta ja esteettiseltä kannalta.

Seura liittyi vuonna 1949 mukaan pohjoismaiseen yhteistyöhön ja vuonna 1951 kansainväliseen valaistusalan yhteistyöhön.

Tarkoitus

Seuran tarkoituksena on esitelmien, keskustelujen, tutkimusten ja kokeilujen sekä julkaisujen avulla edistää laajempaa kokemusten vaihtoa niissä kysymyksissä, jotka liittyvät valoon, valaistukseen, säteilyyn ja näkemiseen. Seura tekee toimialansa puitteissa aloitteita ohjeiden, määräysten ja standardien laatimiseen, antaa lausuntoja viranomaisille sekä edustaa Suomea kansainvälisessä yhteistyössä muiden vastaavien järjestöjen kanssa.

Toiminta uudistuu

Seura on uudistanut toimintansa pystyäkseen paremmin vastaamaan alan uusiin haasteisiin. Toimintaa suunnataan voimakkaasti ulospäin, julkaisu- ja koulutustoimintaa kehitetään entistä monipuolisemmaksi, jäsenistön tarpeita seurataan tarkasti ja tiivistetään yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.

VALO-lehti ja julkaisut

Uusimmista valaistusalan virtauksista saat tietoa korkeatasoisesta VALO-lehdestä. Yrityksille se on myös hyvä ilmoitusväline.

Valaistuksen suunnittelu, rakentaminen ja tarkastus perustuvat Suomessa seuran laatimiin suosituksiin, ohjeisiin ja käsikirjoihin. Jäsenyhteisöjemme edustus näitä laativissa asiantuntijaryhmissä mahdollistaa sen, että eri osapuolien toiveet tulevat tasapuolisesti otetuiksi huomioon.

Messut ja kampanjat

Seura on mukana messu- ja kampanjatoiminnassa jäsenyritystensä ja yhteistyöjärjestöjensä kanssa. Messuilla edistetään uutuustuotteiden markkinointia laajoille ammattipiireille. Yhdessä kampanjoimalla voidaan tehokkaasti muokata valaistustottumuksia ja tehdä tunnetuksi uusia valaistustapoja.

Koulutustoiminta

Valaistuskoulutusta kehitetään. Seuran järjestämien jatkokoulutuskurssien rinnalle luodaan parhaillaan valaistussuunnittelijoiden pätevöittämisessä tarvittavaa peruskoulutusohjelmaa. Seura järjestää jäsenyrityksille myös neuvottelupäivät, joilla käsitellään ajankohtaisia valaistusalan asioita.

Kokoukset ja ekskursiot

Kokouksissa valaistusasiantuntijat esitelmöivät kulloinkin ajankohtaisista valaistusalan asioista. Ekskursioilla tutustutaan valoteknisesti kiinnostaviin kohteisiin. Jäsenet arvostavat erityisesti tätä mahdollisuutta, sillä yksityishenkilön on monesti vaikea päästä näihin kohteisiin. Edellä mainituista ja muista valaistusalan ajankohtaisista tapahtumista tiedotetaan verkkosivuilla ja jäsentiedotteilla.

Tutkimus

Seura tekee valaistukseen liittyviä selvityksiä, harjoittaa tutkimustoimintaa ja avustaa yrityksiä tuotekehittelyhankkeissa.

Kansainvälinen toiminta

Kansainvälinen yhteistyö tapahtuu sekä Pohjoismaiden valoteknillisten seurojen muodostamassa piirissä että kansainvälisen valaistusjärjestön CIE:n puitteissa. Seuralla on edustajia myös eurooppalaisia valaistusstandardeja laativassa CEN-järjestössä. Viimeksi mainitussa standardisointityöskentelyssä on tärkeää olla mukana Euroopan yhdentymiskehityksen takia. Seuran välityksellä jäsenyhteisöjemme toiveet voidaan ottaa huomioon kansainvälisessä standardisoinnissa.