Seuran hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joita kutsutaan seuran puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi, sekä yhdeksän muuta jäsentä varajäsenineen. Näistä kolme edustaa henkilöjäseniä, kolme liiketoimintaa harjoittavia yhteisöjäseniä ja kolme muita yhteisöjäseniä.

Hallitus 2021

Puheenjohtaja: Tapio Kallasjoki
Varapuheenjohtaja: Henri Juslén, Helvar Oy Ab
Jäsenet (varajäsenet suluissa):
Pia Rantanen
Aleksanteri Ekrias
Helena Aalto
Antti Aunola, Onninen Oy (Olli Kaukinen, Fagerhult Oy)
Samuli Rasinmäki, LEDVANCE Oy (Marko Martikainen, Ensto Building Systems Finland Oy)
Jani Suojanen, Ensto Building Systems Finland Oy (Daniel Jenkins, Proton Lighting Suomi Oy)
Olli Vitikka, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry (Jenna Kauppila, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry)
Iiro Karawatski, Sähkösuunnittelijat NSS ry (Suvi Lapinvuo, Sähkösuunnittelijat NSS ry)
Pasi Hyyppä, Senaatti-kiinteistöt (Antti Kuronen, Senaatti-kiinteistöt)

Työvaliokunta

Työvaliokunnan muodostavat seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä hallituksen keskuudestaan valitsemana yksi kunkin jäsenryhmän edustaja. Työvaliokunta valmistelee hallituksessa käsiteltäviä asioita ja suorittaa ne tehtävät, jotka hallitus sille määrää.

Työvaliokunta 2021

Puheenjohtaja: Tapio Kallasjoki
Varapuheenjohtaja: Henri Juslén
Aleksanteri Ekrias
Jani Suojanen
Pasi Hyyppä

Vaalilautakunta

Seuran vaalilautakuntaan kuuluvat seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolme henkilöjäsentä, jotka vaalikokous valitsee kunkin kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Vaalilautakunnan tehtävänä on valmistella vaalikokouksessa suoritettavat vaalit.

Vaalilautakunta 2021

Tapio Kallasjoki
Henri Juslén
Sanna Forsman
Juha Kiviniemi
Esa Kuusela

Työryhmät

Työryhmät huolehtivat ajankohtaisiksi katsotuista toiminnan osa-alueista. Työryhmät voivat käyttää myös ulkopuolisia asiantuntijoita. Seuran jäsenet voivat esittää omia kannanottojaan työryhmien jäsenille asianomaisen työryhmän tehtäväpiiriin kuuluvista asioista.

CIE

Suomen kansallinen komitea

Puheenjohtaja: Tapio Kallasjoki, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Sihteeri: Heikki Härkönen, Suomen Valoteknillinen Seura ry

Divisioonat ja niiden suomalaiset jäsenet 2021

Division 1 Vision and Colour
Paulo Pinho, Aalto-yliopisto
Division 2 Physical Measurement of Light and Radiation
Erkki Ikonen, Aalto-yliopisto ja Mittatekniikan keskus
Division 3 Interior Environment and Lighting Design
Tapio Kallasjoki, Metropolia Ammattikorkeakoulu
Division 4 Transportation and Exterior Applications
Aleksanteri Ekrias, LiCon-AT Oy
Division 6 Photobiology and Photochemistry
NN
Division 8 Image Technology
Max Lindfors, SGS Fimko Oy