Valaistussuunnittelijoiden toimintaryhmä

Valaistussuunnittelijoiden toimintaryhmä perustettiin epävirallisissa keskusteluissa syksyn 2008 nordic LIGHTING + DESIGN conferenssissa Helsingin Kaapelitehtaalla. Toimintaryhmän tarkoituksena on kehittää valaistussuunnittelijoiden toimenkuvaa, työtapoja ja alan yleistä tunnettuutta Suomessa.

Ensimmäisinä tehtävinään ryhmä on alkanut kehittää valaistussuunnittelijoiden tehtäväluetteloa. Lisäksi ryhmä on alustavasti kääntänyt PLDAn ammattikunnan julistuksen suomeksi ja pyrkii julkaisemaan sen myös muissa medioissa. Tarkoituksena on järjestää ryhmän tapaamisia Suomessa sekä mahdollisuuksien mukaan myös matkoja messuille tai konferensseihin. Ulkomaisista yhteisöistä PLDA (Professional lighting designers association) on todettu olevan luonnollinen kumppani alan kehittämisessä myös Suomessa.

Suomen Valoteknillinen Seura on ottanut jäsenistöstään koostuvan ryhmän osaksi toimintaansa. Kaikki Suomen Valoteknillisen Seuran jäsenet, jotka toimivat valaistussuunnittelutehtävissä Suomessa, ovat erittäin tervetulleita toimintaryhmän sähköpostituslistalle ja mukaan toimintaan sekä alan kehittämiseen!

Vain riippumattomat suunnittelijat (suunnittelutoimistoissa työskentelevät kuten PLDAssa) ovat toimintaryhmän ”varsinaisia jäseniä”. Maahantuontia tai jälleenmyyntiä suorittavien yritysten suunnittelutyötä tekevät henkilöt voivat olla mukana ns. ”valaisintoimittajajäseninä”, jotka voivat olla mukana postituslistalla ja keskustelussa sekä alan kehittämisessä, (esim. tehtäväluettelo), mutta he eivät ole varsinaisesti ”äänestyskelpoisia” jäseniä. Rakennuttajat ja muut valaistussuunnittelusta kiinnostuneet jäsenet voivat toimia samalla tavalla ns. ”tukijäseninä”. Asioista päätetään tapaamisissa varsinaisten jäsenten ”äänillä”. Osa tilaisuuksista on tarkoitettu vain varsinaisille jäsenille. Postituslistalle ilmoittautuneiden pyydetään itse ilmoittamaan, jos he kuuluvat muuhun kategoriaan kuin varsinainen jäsen. !Ilmoittautumiset ryhmään ja sähköpostituslistalle Heikki Härköselle, etunimi.sukunimi@valosto.com.

Puheenjohtaja 2020: Ari Peltola

Seuran kollektiivisten a-jäsenten kokoukset

Kukin Suomen Valoteknillisen Seuran kollektiivinen a-jäsen voi nimetä yhden edustajan seuran kollektiivisten a-jäsenten kokouksiin, joita järjestetään tarvittaessa.

Puheenjohtaja 2020: Markku Varsila, iGuzzini Finland & Baltic Oy

Tampereen toimintaryhmä

Tarkoituksena on järjestää toimintaa ja ohjelmaa Tampereen seudulla. Toimintaryhmä perustettiin 27.5.2011. Pääpaino alkuvaiheen toiminnassa on kerätä yhteen Tampereen seudulla olevat alan ammattilaiset ja tehdä paikallistoimintaa yleisemmin tunnetuksi.

Puheenjohtaja 2020: Pentti Putaja, LiCon-AT Oy

Oulun toimintaryhmä

Tarkoituksena on järjestää toimintaa ja ohjelmaa Oulun seudulla. Toimintaryhmä perustettiin 22.11.2013.

Puheenjohtaja 2020: Lasse Räisänen