Pino kirjoja

Viime vuosien aikana valaistusala ja erityisesti valaistusalan tuotteet ovat muuttuneet nopeasti. Varsinkin ledituotteista tulee vauhdilla uusia päivityksiä. On selvää, että paperille painetut tiedot valaistustuotteista vanhenevat hetkessä. Siksi ajan tasalla olevaa tietoa haetaan verkosta. Valaistusalan kirjoissa olevat perustiedot sen sijaan vanhenevat hitaasti, joten vanhoistakin kirjoista voi olla hyötyä.

Suomen Valoteknillinen Seura osallistui vuosina 2015–2016 selvityshankkeeseen, jossa kartoitettiin eri valaistusjulkaisujen tilannetta. Seuran lisäksi hankkeessa olivat mukana Sähkösuunnittelijat NSS ry, Sähkötieto ry, Rakennustieto Oy, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Sähköinfo Oy. Yhtenä hankkeen tuloksena syntyi valaistustiedon lähteistä kooste, jonka on laatinut Tapio Kallasjoki Metropolia Ammattikorkeakoulusta.

Valaistustietoa eri lähteistä (pdf)
Valaistustietoa, liite 1 (Excel)

Valaistusaiheisia opinnäytetöitä vuosilta 2021-2022

Suomen Valoteknillinen Seura on koonnut listan verkkolinkkeineen valaistusaiheisista opinnäytetöistä vuosilta 2021-2022. Mahdollisesti puuttuvat opinnäytetyöt pääsevät päivittyvälle listalle
ilmoittamalla heikki . harkonen (at) valosto . com.

Lista on ladattavissa täältä.

Linkkejä

Olemme listanneet valaistusalaa koskevia tai sivuavia linkkejä.

Lue lisää