Perusteet haltuun, osa 7: estohäikäisy ja sen arviointi tie- ja katuvalaistuksessa

iStock.com / Apriori1

Tie-, katu- ja tunnelivalaistuksessa suoran estohäikäisyn esiintyminen on huomattavasti todennäköisempää kuin esimerkiksi sisävalaistuksessa. Lisäksi tie-, katu- ja tunnelivalaistuksen luminanssikonsepti perustuu ajoradalla olevien kohteiden havaitsemiseen ja liikenneturvallisuuteen. Näiden osalta estohäikäisy on yksi pahimpia epäkohtia. Siksi tie-, katu- ja tunnelivalaistuksen mitoituksessa huomiota kiinnitetään nimenomaan estohäikäisyyn ja sille on asetettu raja-arvot suunnittelua varten.

Artikkeli on julkaistu VALO 2/2019 -lehdessä.

Lue artikkeli