Uutta:

 

 

  • Euroopan unionin virallinen lehti 5.12.2019:

KOMISSION ASETUS (EU) 2019/2020, annettu 1 päivänä lokakuuta 2019, ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamisesta valonlähteille ja erillisille liitäntälaitteille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY nojalla ja komission asetusten (EY) N:o 244/2009, (EY) N:o 245/2009 ja (EU) N:o 1194/2012 kumoamisesta

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019,Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä valonlähteiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 874/2012 kumoamisesta

LightingEuropen oppaat, joissa on ohjeita kyseisiin säädöksiin:
https://europeanlightingpriorities.eu/guidelines.php

  • 1.10.2019 Euroopan komission hyväksymä Final single lighting regulation

Brussels, 1.10.2019 C(2019) 2121 final COMMISSION REGULATION (EU) …/…of 1.10.2019laying down ecodesign requirements for light sources and separate control gears pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EC) No 244/2009, (EC) No 245/2009 and(EU) No 1194/2012

Brussels, 1.10.2019 C(2019) 2121 final ANNEXES 1 to 6 ANNEXES to the COMMISSION REGULATION (EU) …/…laying down ecodesign requirements for light sources and separate control gears pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council repealing Commission Regulations (EC) No 244/2009, (EC) No 245/2009 and (EU) No 1194/2012

Palvelusektorin valaistustuotteet

Ympärisäteilevät kotitalouslamput

Kotitalouksien valaistuslaitteet II (kohdelamput ja valaisimet)

  • Voimassa oleva lainsäädäntö

Lamppujen energiamerkintä

  • Voimassa oleva lainsäädäntö

= = =

Lisätietoja