Lähikuva puun lehvästöstä

ROHS

RoHS, Euroopan unionin virallinen lehti, L 043, 24. helmikuuta 2022
eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:043:TOC

Clean and circular electronics: Commission ends use of mercury in lamps as mercury-free alternatives prevail
ec.europa.eu/environment/news/clean-and-circular-electronics-commission-ends-use-mercury-lamps-mercury-free-alternatives-prevail-2021-12-16_en

Muualla:
www.ledvance.com/professional/services/eu-legislations/rohs
eecloud.sgs.com/UploadCenter/Publication/20220317125028.pdf

Ecodesign ja uudet energiamerkinnät

LightingEurope: Guidelines for Ecodesign and Energy Labelling rules, version 4
www.lightingeurope.org/ecodesign-guidelines

New in version 4:

  • difference between ‘light source’ in these Regulations and in the Harmonised Nomenclature 2022 (Customs Codes)
  • practical recommendation on CE marking of light sources placed on the market as part of a containing product
  • regarding full-load and reference control setting: guidance on how to declare the energy class of light sources in a containing product
  • recommendation on whether to register in EPREL products that will be phased out on 1 September 2021
  • advice on how to supply the energy label on shaped surfaces

Aiemmat

  • Euroopan unionin virallinen lehti 5.12.2019:

KOMISSION ASETUS (EU) 2019/2020, annettu 1 päivänä lokakuuta 2019, ekologisen suunnittelun vaatimusten asettamisesta valonlähteille ja erillisille liitäntälaitteille Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/125/EY nojalla ja komission asetusten (EY) N:o 244/2009, (EY) N:o 245/2009 ja (EU) N:o 1194/2012 kumoamisesta

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) 2019/2015, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2019,Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1369 täydentämisestä valonlähteiden energiamerkinnän osalta ja komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 874/2012 kumoamisesta

LightingEuropen oppaat, joissa on ohjeita kyseisiin säädöksiin:
https://europeanlightingpriorities.eu/guidelines.php

  • 1.10.2019 Euroopan komission hyväksymä Final single lighting regulation

Brussels, 1.10.2019 C(2019) 2121 final COMMISSION REGULATION (EU) …/…of 1.10.2019laying down ecodesign requirements for light sources and separate control gears pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Regulations (EC) No 244/2009, (EC) No 245/2009 and(EU) No 1194/2012

Brussels, 1.10.2019 C(2019) 2121 final ANNEXES 1 to 6 ANNEXES to the COMMISSION REGULATION (EU) …/…laying down ecodesign requirements for light sources and separate control gears pursuant to Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council repealing Commission Regulations (EC) No 244/2009, (EC) No 245/2009 and (EU) No 1194/2012

Palvelusektorin valaistustuotteet

Ympärisäteilevät kotitalouslamput

Kotitalouksien valaistuslaitteet II (kohdelamput ja valaisimet)

  • Voimassa oleva lainsäädäntö

Lamppujen energiamerkintä

  • Voimassa oleva lainsäädäntö

= = =

Lisätietoja