Suomen Valoteknillinen Seura ry, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry, Sisustusarkkitehdit SIO ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähkösuunnittelijat NSS ry ja Sähköteknisen Kaupan Liitto ry julistavat Vuoden valaistuskohde 2023 -kilpailun, jonka tarkoituksena on kannustaa kotimaisia valaistussuunnittelijoita ja rakennuttajia antamalla tunnustusta ansiokkaasti toteutetuille valaistuskohteille.

 1. Kilpailun kohteena ovat 15.10.2021–15.10.2023 välisenä aikana valmistuneet kohteet. Kilpailu järjestetään kahdessa sarjassa:
  1. sisävalaistus
  2. ulkovalaistus
 2. Vuoden valaistuskohde 2023 nimetään molemmissa kilpailusarjoissa. Jos kohteeseen kuuluu sekä sisävalaistusta että ulkovalaistusta, tuomaristo ottaa arvioinnissaan huomioon kohteen valaistuksen kokonaisuudessaan ja päättää kummassa sarjassa mahdollinen palkinto myönnetään. Tuomariston esityksestä ilmoitetuille kohteille voidaan jakaa myös kunniamainintoja. Tuomaristo varaa itselleen oikeuden jättää voittajat valitsematta, mikäli sopivia kohteita ilmoitettujen joukosta ei löydy.
 3. Pääarviointiperusteet ovat seuraavat:
  • Valaistus on kohteen käyttötarkoitusta ja arkkitehtonista kokonaisratkaisua tukeva.
  • Valaistus täyttää nykyaikaiset valaistustekniset vaatimukset muun muassa valaistustason, häikäisynrajoituksen, valon väriominaisuuksien ja näkömukavuuden suhteen.
  • Toteutuksessa on käytetty luovasti nykyaikaisia teknisiä ratkaisuja.
  • Ratkaisuissa on otettu huomioon taloudelliset ja ekologiset tekijät.
  • Valaistus on ympäristön viihtyisyyttä lisäävä tekijä.
  • Toteutus on sopusoinnussa ympäröivän miljöön kanssa.
 4. Kilpailuun voivat osallistua kohteen toteutukseen osallistuneet rakennuttajat, suunnittelijat, urakoitsijat ja valaistuslaitteiden toimittajat. Ilmoittaja vastaa oikeudestaan osallistua kilpailuun esittämällään kohteella.
 5. Kilpailuun osallistuvat kohteet on esitettävä viimeistään 15.10.2023 klo 16.00 palauttamalla kohteen tiedot sekä liitteenä kohteen esittelyaineiston sähköisessä muodossa Suomen Valoteknillinen Seura ry:lle verkkolinkin kautta, joka on lyyti.in/vuodenvalaistuskohde2023
 6. Tuomaristo suorittaa valinnan lähetetyn aineiston perusteella, joten valaistusratkaisua esittelevän aineiston tulee olla riittävän laaja ja laadukas.
  Tuomaristoon kuuluvat:
  • Tapio Kallasjoki, Metropolia Ammattikorkeakoulu; Suomen Valoteknillinen Seura ry
  • Juho Kess, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry
  • Merita Soini, Metropolia Ammattikorkeakoulu; Sisustusarkkitehdit SIO ry
  • Julia Hertell, Mer Arkkitehdit Oy; Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry
  • Olli Vitikka, Henkilö-​ ja yritysarviointi SETI Oy; Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry
  • Iiro Karawatski, Karawatski Oy; Sähkösuunnittelijat NSS ry
  • Niko Kyösti, Sonepar Suomi Oy; Sähköteknisen Kaupan Liitto ry
 7. Voittajakohteet palkitaan kiertopalkinnoilla. Kohteiden valaistuksen toteutuksessa mukana olleille jaetaan kunniakirjat. Kunniamaininnan saaneiden kohteiden valaistuksen toteutuksessa mukana olleet palkitaan kunniakirjoin.
 8. Ilmoittautuessaan kilpailuun osallistuja hyväksyy säännöt ja tuomariston päätöksen. Mahdollisia kilpailuun liittyviä valituksia ei käsitellä. Mahdolliset kysymykset tulee lähettää Suomen Valoteknilliseen Seuraan kilpailun asiamiehenä toimivalle Heikki Härköselle (heikki.harkonen(at)valosto.com). Kysymykset ja tuomariston vastaukset niihin lisätään näiden verkosta ladattavien kilpailusääntöjen loppuun.
 9. Järjestäjät eivät käytä kilpailun tuloksia kaupallisissa tarkoituksissa, mutta osallistuja myöntää järjestäjille oikeuden käyttää kaikkea kilpailuaineistoa tulosten julkistamiseen (tiedotteet, verkkosivut, lehdet jne.). Samat oikeudet kilpailuaineistoon koskevat myös pohjoismaista Nordic Lighting Design Award / Nordisk Lyspris -kilpailua, johon Vuoden valaistuskohde -kilpailun palkitut kohteet jatkavat. Suomen Valoteknillinen Seura sitoutuu maksamaan palkittujen kohteiden edustajien matkakuluja Nordic Lighting Design Award / Nordisk Lyspris –kilpailun palkintojenjakotilaisuuteen maks. 500 euroa per palkittu kohde laskuja vastaan.
 10. Voittajakohteet julkistetaan palkintojenjaossa myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
 11. Kilpailun järjestävät Suomen Valoteknillinen Seura ry, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry, Sisustusarkkitehdit SIO ry, Suomen Arkkitehtiliitto SAFA ry, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry, Sähkösuunnittelijat NSS ry ja Sähköteknisen Kaupan Liitto ry.